קריאה נוספת

מומלץ לקרוא את הדו"חות המקדמים שקישורים אליהם מופיעים בטור השמאלי תחת הכותרת פרסומים מדעיים. להעמקה נוספת וקבלת מידע עדכני אודות הפרויקט, ממצאיו ושיטות המחקר מומלץ לקרוא את הפוסטים הבאים:

הודעה לתקשורת: חותם נדיר וממצאים מראשית ימי הבית הראשון נחשפו בסינון עפר הר הבית

עדכון על התפתחויות בפרויקט ועל ממצאים חדשים (יולי 2014)

סוף הסינון עבור המחקר בממצאים השכיחים

שיטה לשחזור ההקשר של הממצאים השכיחים משפכי העפר מהר הבית

לראשונה: נחשף ריצוף מחצרות בית המקדש השני מימי הורדוס ושוחזר על ידי הארכיאולוגים

למרות שאין צורך להוכיח זאת, להלן סקירת הממצא הארכיאולוגי המעיד על הזיקה היהודית להר הבית