קריאה נוספת

מומלץ לקרוא את הדו"חות המקדמים שקישורים אליהם מופיעים בטור השמאלי תחת הכותרת פרסומים מדעיים. להעמקה נוספת וקבלת מידע עדכני אודות הפרויקט, ממצאיו ושיטות המחקר מומלץ לקרוא את הפוסטים הבאים ולהרשם לידיעון:

שיטה לשחזור ההקשר של הממצאים השכיחים משפכי העפר מהר הבית (ינואר 2013)

סוף הסינון עבור המחקר בממצאים השכיחים (נובמבר 2013)

עדכון על התפתחויות בפרויקט ועל ממצאים חדשים (יולי 2014)

הודעה לתקשורת: חותם נדיר וממצאים מראשית ימי הבית הראשון נחשפו בסינון עפר הר הבית (ספטמבר 2015)

לראשונה: נחשף ריצוף מחצרות בית המקדש השני מימי הורדוס ושוחזר על ידי הארכיאולוגים (ספטמבר 2016)

למרות שאין צורך להוכיח זאת, להלן סקירת הממצא הארכיאולוגי המעיד על הזיקה היהודית להר הבית (אוקטובר 2016)

מספר עדכונים על הנעשה בפרויקט הסינון בחודשים האחרונים (דצמבר 2016)

הודעה על הפסקת הסינון (אפריל 2017)

השקת אתר הסינון החדש במצפה המשואות (אפריל 2019)