דו"ח הוואקף על החיפושים והבדיקות שרשויות המדינה ערכו בהר הבית

שלשום התפרסם דו"ח מדהים של הנהלת הוואקף על הבדיקות שערכו כוחות הבטחון בהר הבית. לפי מה שידוע לנו, התלווה אליהם גם נציג מרשות העתיקות.
נראה שלחלק מהחיפושים והבדיקות לא היו רק מטרות בטחוניות אלא גם מטרות מחקריות.
נלקחו דגימות טיח (ככל הנראה למטרות תיארוך) וגם דווח על פריטי אבן שהיו חסרים.
נראה שבפעם הראשונה בתקופה המודרנית נערכה בדיקה תחת הרצפה של המערה של כיפת הסלע שאליה נקשרו שמועות שונות על חלל תת קרקעי נוסף שמצוי תחתיה. זהו מקום שרבים מזהים עם המסורת של חז"ל כמקום גניזת ארון הברית.

נראה שנכנסו גם לחללים נוספים בלתי מתועדים באזור השער הכפול (אל אקצה אל-קדים) ואולי גם לחלל הגדול בין אזור מעבר השער הכפול למעבר השער המשולש.

להלן התרגום לדו"ח שנעשה מאת דף הפייסבוק "מבט מירושלים המזרחית 202"


"מזכר שהתפרסם על ידי מנהלת הווקף האסלאמי באל-קודס [ירושלים]:
הנזק וההרס שהסב הכיבוש הישראלי למסגד אל-אקצא במשך הזמן בו נעל את שעריו, מתאריך ה-14 עד ה-27/7/2017.

להלן העובדות הנמצאות בדוחות הוועדות המיוחדות של מנהלת הווקף באל-קודס. וועדות אלה מונו על ידי מנהלת הווקף הכללית של אל-קודס ומסגד אל-אקצא בכדי לבדוק ולהתחקות אחרי כל הפגיעות הישראליות שאירעו במהלך התקופה בה, בהחלטה ממשלתית-ישראלית אכזרית ביום שישי ה-14/7/2017, ננעלו שערי מסגד אל-אקצא המבורך. החלטה זו הביאה בעקבותיה את כל הצעדים הביטחוניים, הפרובוקטיביים והשרירותיים, שהובילו לאסור על כניסתם של שומרי ופקידי הווקף של אל-קודס למתחם מסגד אל-אקצא למשך תקופה של 14 ימים. במהלך תקופה זו גרמו המשטרה ורשויות הכיבוש להרס וכאוס במרבית מתחמי התפילה והמתקנים הציבוריים במסגד אל-אקצא המבורך.

ראשית, התוצאות הראשוניות:
התוצאות הראשוניות של הוודות המקצועיות, שאותן פרסם ווקף אל-קודס במזכר הראשון בתאריך ה-9/8/2017, הן תוצאות אמיתיות וודאיות. האימות נעשה באמצעות הדוח הסופי שאישר כי מרבית המנעולים של החדרים והארונות הנעולים במסגד אל-אקצא המבורך נמצאו שבורים וכי תכולתם ניזוקה. כמו כן, המחשבים שנמצאו בתוכם נפתחו ונעשה ניסיון להיכנס אל המערכות שלהם ולהשתמש במידע הנמצא בהם. למרות זאת, הוועדות הממונות הדגישו כי לא נעלם דבר מהנכסים, בכללם: כתבי יד, אוספים, תכתובות או תיקים. לא נרשם כי חסר מהם דבר מה, אל אף שנמצא כי הושלכו ונפגעו.

שנית, החיפושים שנעשו בתוך מתחמי התפילה על ידי הכיבוש הישראלי:
א. מסגד כיפת הסלע המכובדת –
"שלטונות הכיבוש ומנגנוניה הצבאיים והטכניים התקינו ברגים מברזל במספר חלקים בחומות כיפת הסלע המכובדת. הסברה היא כי ברגים אלה הם מעין מכשירי מעקב וצילום. כמו כן, בוצעו עבודות חישוף קרקע באזורים שונים בכיפת הסלע, כשהמשמעותיים שבהם היו עקירת בלטה בתוך המערה והניסיון להשיבה למקומה לאחר מכן. בנוסף, נלקחו דוגמיות מהסלע בשני מקומות רוסס חומר לבן על חלקים מסוימים מן הסלע – דבר המצביע על כך שעניין הנעילה לא נבע ממניעים ביטחוניים, אלא נועד עבור מה שמתכנן הכיבוש בעתיד למבנה הזה ולתכולתו. נוסף לכך, נעשה נזק לשטיח התפילה, ונפתחו גומחות החשמל שגם להם נעשה נזק.
ב. המסגד הקיבלי [1]
שלטונות הכיבוש התקינו ברגים בלוחות העץ הכתובות במקאם אל-ארבעין [2]. כמו כן, ניתן היה להבחין בשבר בצדה של פיסת שיש בראש השער ובפינה הנמוכה של לוח העץ. מעשה זה חזר שנית במחראב זכריא [3] בקורות העליונות שבין העמודים, בגשר שנמצא סביב לכיפה ובמספר לוחות שיש שמצויות בחזית הקיבלית. השטיח נעקר, השער נותץ וכיסוי האבן לתעלות נשבר אף הוא. כל ארונות החשמל המצויים במסגד אל-אקצא ובמסגד עמר נפתחו ונעשה להם נזק.
ג. אל-אקצא אל-קדים [4] ואל-מכתבה אל-ח'תניה [5]:
שלטונות הכיבוש שברו את מנעולי הבארות המצויות באל-אקצא אל-קדים. עוד התברר כי הללו גם קיימו עבודות חישוף בטיח העתיק במספר אזורים בבאר וניתן היה להבחין בניתוצם של מספר אבנים בחומה. הדבר חזר על עצמו באזור העליון שנמצא בצדו המזרחי ובחלקו התחתון של מסגד עֹמר. נעקרה אבן מהחזית הדרומית שלאחר מכן נבנתה מחדש וניתן היה להבחין בקיומו של שבר בחלק גדול מעמוד האבן המעגלי שנמצא מתחת לכניסה של אל-ח'תניה כשהחלק השבור לא נמצא.
ד. המסגד המרוואני [6 ] ומהד עיסא [7]:
שלטונות הכיבוש ניתצו ופתחו את כלל ארונות החשמל, גרמו לנזק בציוד של ועדת הבנייה ופתחו מרצפות אבן השייכות לתעלות המים בשטח המרוואני. במהד עיסא נעקר חלק מהשיש של הספסל הסמוך למבנה וניתן היה להבחין בעקבות של חפירות בצדו כמו גם בעקבות של עקירת מרצפת במישורת הראשונה במדרגות העליונות למהד.
ה. באב א-רחמה ובאב א-תובה (שער הזהב):
שלטונות הכיבוש ביצעו עבודות קידוח בחלונות העליונים של השער מצדו המזרחי – המהווה מעבר אל צדה החיצוני של החומה. כמו כן, ניתן היה להבחין בעקבות של חפירות באזור: בשבר בצד פינת טיילת האבן והימצאותו של קליע בודד שתול בתוכה. כמו בשבר בחלקים מחלון האבן השני.
ו. דאר אל-חדית' (כיסא סולימאן):
'שלטונות הכיבוש גרמו לפגיעה באבני הצד המזרחי, במיוחד ביסודות שלו, והתברר כי נעקרו מספר אבנים מתוכו.'
ז. מסגד אל-בוראק [8] :
'השטיח נעקר ממקומו ונזרק. לא היו שם הערות נוספות.'

שלישית, המתחמים והמשרדים:
שלטונות הכיבוש עקרו אריח עתיק בעל ערך ארכיאולוגי משטח כיפת הסלע, מצדה הדרומי, וניסו להשיבה בנוסף למספר עבודות חישוף שנעשו ביסודות אל-בוואא'יק [9]. כמו כן, הוחרמו מספר חומרים כימיים שנעשו בהם שימוש בכתבי היד ובמעבדות בתי הספר וכן הוחרמו מזוודות אלקטרוניות לימודיות. נוסף לכך, התקיימו מספר עבודות חישוף באולם התחתי של משרדו של מהנדס (ועדת הבנייה); נשבר חלק מהכיפה שנמצאת בתוכו; וניתן היה להבחין בקיומו של פתח קטן בתחתית החומה המערבית של החדר.

רביעית, הפגיעה במערכות החשמל, הסאונד, האזעקה והתקשורת:
שלטונות הכיבוש גרמו נזק לחדר המואזין ולחדר האזעקה והתקשורת וגרמו לאובדן של רכיבים אלקטרוניים יקרים למדי. כמו כן, נגנבו מצלמות צילום ווידאו ונגרם נזק למחשבי חדר השמע ואבדו שני מכשירים מקרב מכשירי התקשורת האל-חוטיים (מספר 21 ומספר 7).

מנהלת הווקף מדגישה, בנוגע לתקיפות אלה, כי ייתכן שנגלה בעתיד דברים נוספים נסתרים ושאינם גלויים לעין – כשמסתכלים על השטח הגדול של מסגד אל-אקצא. אנו נשמור על בריתנו עם אללה ישתבח ויתגדל בהגנה על נכס זה שהופקד בידינו בשמה של האומה האסלאמית, אותה דורשים מאתנו מנהיגים, חכמים ועמים. בתמיכתו ואחריותו של הוד מלכותו, המלך עבדאללה השני בן חוסיין העצום, ובעזרתנו אנו – נגן על אחד משלושת המקומות הקדושים ביותר לאסלאם, 'אולא אל-קיבלתין' [כיוון התפילה הראשון] והמקום בו קשר נביאנו מחמד, עליו התפילה והשלום, את בהמתו, על מנת שההרס והחורבן שאירע באל-אקצא בין ה-14 ל-27 ביולי ב-2017 לא יחזרו על עצמם.

אללה ישמור עליך, יא אקצא, ועל מאמיניו וההולכים בדרכו.
מנהלת הווקף וההקדשים האסלאמיים באל-קודס.
אל-קודס א-שריף – 8 רביע אל-אוול, 1439,
ה-26/11/2017."

– מנהלת הווקף האסלאמי באל-קודס


הערות של פרויקט סינון העפר מהר הבית:
[1] המסגד הקיבלי: מסגד אל-אקצה.
[2] מקאם אל-ארבעין: מסגד הארבעים שמצוי בתוך מתחם מסגד אל-אקצה בחלקו המזרחי.
[3] מחראב זכריא: גומחת תפילה בקיר המזרחי במסגד אל-אקצה.
[4] אל-אקצא אל-קדים: חלל השער הכפול ובו שרידים משלהי ימי הבית השני. היה זה שער כניסה דרומי לסטיו המלכותי שעמד בדרום הר הבית.
[5] אל-מכתבה אל-ח'תניה: מבנה צמוד לכותל הדרומי של הר הבית מבחוץ, אבל הגישה אליו היא מתוך חלל השער הכפול. בסוף שנות ה-90 היו שמועות שבבורות במבנה זה הוסלק נשק.
[6] המסגד המרוואני: הכינוי החדש למבנה התת-קרקעי הידוע בשם "אורוות שלמה". בסוף שנות ה-90 נערכו בו שיפוצים וחפירות בלתי חוקיות והוא הוסב למסגד חדש בשם אל-מרוואני.
[7] מהד עיסא: מבנה עריסת ישו המצוי בפינה הדרום מזרחית של הר הבית. עד לשנת 1996 דרכו היתה הכניסה היחידה לאורוות שלמה.
[8] מסגד אל-בוראק: מבנה שמצוי מאחורי שער ברקלי (בעזרת הנשים של רחבת הכותל המערבי). זהו מבנה שער מימי הבית השני שהוסב למסגד בשנים האחרונות.
[9] באב א-רחמה ובאב א-תובה: מבנה שערי הרחמים. משמש בשנים האחרונות כספרייה וכמדרסה.

האירוע האלים שחווינו בסיור ארכיאולוגי שקיימנו בהר הבית

הפוסט הזה שבו אספר (צחי דבירה) על אירוע קשה שחווינו לפני יומיים בהר הבית עומד להיות מטריד במיוחד. התלבטנו רבות האם לקדם את פרסום הנושא מכיוון שאין זה מעניינו של הפרויקט שבמהותו הוא מחקרי לעסוק במצב הפוליטי הבעייתי בהר הבית. מכיוון שהנושא כבר הגיע לתקשורת בישראל והתחיל כעת לקבל כיסוי נרחב בתקשורת היהודית בחו"ל הגענו למסקנה שאין מנוס מלפרסם התייחסות רשמית לאירוע הקשה שחווינו ולספר את פרטי הדברים.

ראשית כל, אנו מקבלים פניות רבות ובהן דאגה לשלומנו, אז רציתי לדווח שכולנו בריאים ושלמים ולהודות על דאגתכם. אמנם אחד מאתנו יצא עם מספר חבלות ודימום קל מהצוואר, אבל בסופו של דבר לא נזקק לטיפול רפואי. לדבריו הפציעה העיקרית היא "בלב".

השבוע קיימנו שני סיורים מקצועיים לצוות החוקרים של המעבדה. הסיור הראשון התקיים ביום שני בחפירות חדשות בירושלים. הסיור היה מרתק ושמענו על הרבה חידושים ארכיאולוגים שלא הכרנו קודם לכן. הסיור השני, שהתקיים ביום רביעי, היה סיור מבוא על הארכיאולוגיה של הר הבית שיועד בעיקר לחוקרים החדשים שהצטרפו אלינו. הסיור הודרך על ידי גבריאל ברקאי ועל-ידי.

על מנת שהסיור יהיה יעיל דאגנו מראש לתת הנחיות למשתתפי הסיור על אופי הסיורים בהר הבית. היה חשוב לנו להסתובב חופשי כמו כל תייר ולא להחשב כקבוצה יהודית דתית. ביקשנו מאנשים שהם חובשי כיפה לחבוש כובע. זו היתה בקשה מאד לא נוחה עבורנו, אבל במציאות של היום חייבים לעשות זאת אם רוצים לקיים סיור מקצועי ללא הפרעות. למי שלא יודע, הנוהל הבלתי רשמי בהר הבית הוא שאסור לקיים שום תפילה שאינה מוסלמית, ולכן מבקרים עם חזות יהודית, קרי כיפה או ציציות בחוץ, מהווים עבור המוסלמים איום, שכן הם בעלי פוטנציאל תפילה. לכן הם מלווים על ידי המשטרה ועל ידי אנשי וואקף לבל יניעו את שפתותיהם וימלמלו תפילה כלשהי שאינה מוסלמית.

בסופו של דבר לא הצטרף לסיור אף חובש כיפה, כך שלא היינו צריכים להתמודד עם הבקשה הבעייתית מהמשתתפים להסתיר את זהותם ואת לבושם הרגיל. היינו כשבעה אנשים ועלינו להר כמו כל אחד מהתיירים ללא ליווי משטרתי או של אנשי וואקף. כבר בכניסה נתקלנו באיש וואקף שגער באחת המשתתפות על כך שהיא אינה לבושה באופן צנוע (השרוולים של חולצתה היו קצרים). למזלינו היה לה בתיק שרוול, שהיא יכלה להתעטף בו. בהמשך הסיור, קיימנו דיון ארוך מול חזיתו של מסגד אל-אקצה, וזה הרגיז את אחד משומרי הוואקף במקום שטען שאנחנו משתהים שם זמן רב מידי, וביקש שנתקדם. המשכנו, ובמשך שעתיים הסיור התקיים ללא כל הפרעות.

גבי ברקאי מדריך את הקבוצה

גבי ברקאי מדריך את הקבוצה

כאשר הגענו לאזור חורשת הזיתים בצד המזרחי, בסמוך לשפכי העפר שעדיין לא פונו מהר הבית, אחת המשתתפות ראתה פריט חשוד באדמה והרימה אותו (מדובר היה במסמר חלוד). איש וואקף שצפה בנו מרחוק צעק עליה, התקרב אלינו ולקח את המסמר. לאחר מכן הוא החל ללוות אותנו ובשלב כלשהו איבד את סבלנותו וביקש שנעזוב את האזור.

המשכנו להתקדם תוך כדי הסברים על ערימת הפריטים הארכיטקטונים העתיקים הנמצאת בסמוך לשביל. בשל כך או מסיבה לא ברורה אחרת, הוא החליט שעלינו לעזוב את המקום. לאט לאט התאספו אליו שומרי וואקף נוספים, וכשרצינו לעלות למעלה לכיוון הרמה העליונה הם אסרו עלינו ודרשו שנצא מההר דרך שער השבטים (השער הקרוב ובמסלול שלא מצויים בו שוטרים).

ניסינו להבין מהם מה עשינו לא בסדר. הם טענו שאיננו מכבדים את המקום ושאנחנו גונבים זיתים. אמרנו להם שאנחנו מאד מכבדים את המקום ושלא נגענו בזיתים. הם דחקו בנו שנצא. הסברתי להם שאין להם סמכות לקצר לנו את הסיור ושיפנו אל המשטרה (נותרו עוד 30 דקות לזמן הביקורים). הם התרגזו מאד וטענו שהם בעלי הסמכות והם אלו שקובעים ולא המשטרה. ניסינו לעלות לטרסה העליונה כדי להשיג קשר עין עם המשטרה אך הם מנעו זאת מאתנו בדחיפות. ניסיתי להתקשר למשטרה במשך מספר דקות אך לא היה מענה. בינתיים כמות אנשי הוואקף שהגיע למקום הלכה וגדלה. החלה מהומה רבה וקיוויתי שהרעש ימשוך את תשומת הלב של השוטרים המסתובבים בהר. אחד מהארכיאלוגים בקבוצה החל לצלם אותם ומייד הותקף על ידי אחד מאנשי הוואקף שהכה אותו. בעקבות זאת הוא הודיע להם שהוא הולך אל שער הקרוב לקרוא למשטרה, וכאשר הוא הלך ללכת התנפלו עליו ארבעה אנשי וואקף, הפילו אותו ארצה והכו אותו בבעיטות ואגרופים. הוא הצליח להחלץ מהם בדרך כלשהי. באותו זמן הצלחתי ליצור קשר עם השוטר בעמדת הבידוק שבמקרה היה לי את המספר הנייד שלו. השוטר דיווח מיידית על האירוע בקשר.

מצגת זאת דורשת JavaScript.

החלטתי לצלם בוידאו את האירוע כדי להרתיע אותם, ואז המוקד עבר אלי. שני אנשי וואקף התנפלו עלי וחטפו את הטלפון ומחקו את הצילומים. תוך כדי שאני מנסה לקחת את הטלפון חזרה הם דחפו והחזיקו אותי.

המשטרה עדיין לא הגיעה .

רק כאשר הסברתי להם שהם מחללים את כבוד המקום ללא כל סיבה אמיתית, ואיימתי שאלך להתלונן אצל מנהל הוואקף תוך הזכרת שמו, הם נבהלו והחזירו את הטלפון. רק אז המשטרה הגיעה. רובם הספיקו לברוח (בסוף האירוע הם היו כעשרה אנשי וואקף), ורק לאחר שאחד מאתנו שהצליח לצלם הראה לשוטרים מספר תמונות הם עצרו שניים. הם לא רצו לעצור נוספים מבלי ראיות מצולמות (קשה לי להבין למה הם זקוקים לצילומים ואינם יכולים להסתפק בעדות שלנו).

אחד מאנשי הוואקף שנעצרו לאחר האירוע

אחד מאנשי הוואקף שנעצרו לאחר האירוע

הבחור שעשו בו לינץ' יצא בנס רק עם חבלות חיצוניות ודימום קל בצוואר, אך לא נזקק לטיפול רפואי. המשטרה היתה מאד נחושה לטפל בנושא במהירות ולהכניס את המעורבים לכלא. הם הפצירו בנו שכולנו נגיע לתחנה ונגיש תלונות ועדויות. בילינו את כל היום בתחנת הקישלה שליד שער יפו, ובעקבות העדויות הם עצרו את המנהיג של החבורה שגם היה זה שחטף לי את הטלפון.

משום מה המשטרה הוציאה תוך זמן קצר הודעה לתקשורת על האירוע שבו מתואר כאילו היא הגיעה מיד לאירוע ועצרה את התוקפים. האמת היא שהמשטרה הגיע לזירה רק לאחר כרבע שעה.

מתוך הארבעה שוחרר אחד באותו יום, וביום חמישי בבוקר הובאו השלשה הנותרים לבית המשפט לצורך הארכת מעצר, וזה אישר את הבקשה עד ליום שישי בבוקר.אין לי מידע רשמי נוסף על המשך הטיפול בעצורים, אך על פי דיווח שהופיע היום בפייסבוק מנהיג החבורה, ראיד זג'יר, שגנב לי את הטלפון, שוחרר היום ממעצר.

כולנו עדיין מאד נסערים מהאירוע הזה. במשך 18 שנה אני מקיים ומדריך סיורים בהר הבית ומעולם לא נתקלתי בעוינות ואלימות כאלו. למרבה הצער עבור חלק מחברי הקבוצה זה היה הביקור הראשון שלהם בהר הבית, ומן הסתם זו תשאר החוויה שלהם מהמקום הקדוש ביותר לעם ישראל.

גבי ואני מאד מנוסים בהדרכות בהר הבית וגם יודעים כיצד להמנע מעימותים עם אנשי הוואקף. יתכן שמה שעורר את העוינות החריגה שלהם כלפינו הפעם היה העניין הרב שלנו בנקודות שונות בהר שתיירים אינם נוהגים להתמקד בהן. כמו כן, הדרישה שלהם לעזוב את האתר לחלוטין דרך שער ספציפי על מנת שלא נוכל ליצור קשר עין עם המשטרה היתה מוגזמת ולא יכולנו להענות לה. מאז האירוע קיבלנו עדויות נוספות ממבקרים בהר שעולים כתיירים ללא ליווי משטרתי ונתקלים בהטרדות של אנשי הוואקף, עד כדי דחיפות וגירושם לפני שעת הסגירה.

פרויקט סינון העפר מהר הבית אינו עוסק בסוגיות הפוליטיות של הר הבית ומטרתו הינה מחקרית בלבד. מצד שני מדובר במחקר באתר הרגיש ביותר בעולם עם גישה מוגבלת ביותר לחוקרים וללא אפשרות ביצוע חפירה ארכיאולוגית. בעיות אלו אינן סיבה עבורנו לברוח מלבצע מחקר בארכיאולוגיה של האתר, אלא להיפך, הדבר מהווה אתגר עבורנו ואנו שמחים לעמוד בו. אנחנו נמשיך לחתור לעשות כל מה שביכולתו על מנת לחשוף את השרידים הארכיאולוגים הטמונים במקום החשוב הזה, לחקור ולשמר אותן, ולפרסם את התגליות לעולם כולו.

שוב עבודות בהר הבית ללא כל פיקוח ארכיאולוגי

שוב הוואקף ביצע עבודות בהר הבית ללא כל פיקוח של משטרת ישראל, קל וחומר, של רשות העתיקות. הפעם מדובר ביציקת בטון בתוך תעלת ניקוז קדומה בקצה הדרומי של הרחבה המוגבהת, בסמוך לדוכן הקיץ.

ראו תמונות וסרטונים בקישורים הבאים:

https://www.facebook.com/himma.news/videos/801227199986547/?theater

https://www.facebook.com/himma.news/videos/801214549987812/?theater

https://www.facebook.com/himma.news/photos/pcb.801224323320168/801224249986842/?type=3&theater

https://www.facebook.com/himma.news/photos/a.551336501642286.1073741828.534174733358463/801199646655969/?type=3&theater