פוסטים

ארן ירדני, ממייסדי הפרויקט, מספר כיצד הכל התחיל

 

ארן ירדני, שבשנת 1999 היה סטודנט לארכיאולוגיה, ויחד עם צחי דבירה (צויג) החלו לבדוק את שפכי העפר שפונו מהר הבית, מספר מהזווית שלו את האירועים ההזויים שבעקבותיהם החל פרויקט סינון העפר מהר הבית.

לאחר ששמעו על משאיות שיוצאות מהר הבית ומגיעות למזבלה, הם הצליחו לעקוב אחריהן ולהתחיל לזהות ממצאים ארכיאולוגיים חשובים, אך דרך החתחתים רק התחילה כשהוואקף וגם רשויות המדינה הציבו עוד ועוד מכשולים בפניהם בטרם יכלו לפתוח במלאכת הסינון…

תגובה לטענות המשטרה בנוגע לעבודות פינוי העפר מהר הבית

בתגובה לפניות עיתונאים בנושא פינוי העפר מהר הבית, הגיבה המשטרה במילים אלה:

ממשטרת ירושלים נמסר כי כל הנעשה בהר הבית הינו תחת פיקוח צמוד עקבי ותמידי של משטרת ירושלים ורשות העתיקות. הנתונים בידך אינם נכונים כלל ו"ערימות העפר המדוברות" הינן ערימות פסולת שפונו ע"י הוואקף בפיקוח מלא של רשות העתיקות.

מצ"ב תמונות לאישור הדברים.

ראו למטה תמונה שהמשטרה פירסמה היום כדי להוכיח שמדובר רק בפינוי פסולת.

להלן תגובתינו לטענות המשטרה:

1. בביקורו של יצחק דבירה אתמול בהר הבית לא נכח במקום פקח של רשות העתיקות. גם בסרטון המצולם ניתן לראות שהפיקוח היחידי שהיה במקום היה של שוטר בודד שלא כל כך מבין על מה צריך לפקח.

2. הוואקף מאז 2004 מערבב את שפכי העפר במקום עם פסולת מודרנית, על מנת ליצור רושם מטעה כאילו מדובר רק בערימת פסולת. כך הוא גם נהג ב-1999 כאשר פינה את העפר מהחפירה הגדולה שביצע יחד עם שפכי בניה מודרניים. כל דלי שאנו מסננים בפרוייקט סינון העפר מהר הבית מכיל בתוכו גם פסולת מודרנית וגם ממצאים מתקופות קדומות.

3. מכיוון שהפסולת המודרנית מעורבבת עם העפר, לא ניתן להפריד ביניהם כאשר עובדים עם כלים מכנים כבדים.

4. בתמונות שפרסמה המשטרה נראה בבירור שתכולת המשאית כוללת גם עפר. יש להניח שהתמונות שפרסמה המשטרה הינם סלקטיביות, ולכן קל וחומר שניתן היה לצלם תמונות שבהם נראה העפר באופן בולט יותר.

5. ניתן לראות בתצלומים שבידינו שהטרקטור "נגס" בשתי ערימות עפר באופן משמעותי, ובחתך שנותר ניתן לראות בעיקר רק עפר.

יש לציין שהמשטרה ורשות העתיקות עד כה כלל לא התייחסו לשאר הממצאים שפורסמו בדו"ח, ולאוסף האבנים ששפכה המשאית אתמול על אחת הערימות. בין אבנים איתרנו שבר של מזוזת שער מימי הבית השני.

היום נמשכו העבודות בהר הבית ועפר נוסף פונה באמצעות מספר משאיות (ראו להלן את התמונות שפרסמה המשטרה).

תצלום שפרסמה המשטרה (24/12/12) שבו נראה בבירור כי תכולת המשאית כוללת כמות רבה של עפר וחלקי מבנים