פונטיוס פילטוס, 29/30 לספירה, ברונזה. נטבע בירושלים. צד א’: כלי פולחן רומי (סימפולום). צד ב’: שלוש שיבולים. פילטוס שימש כנציב תחת שלטונו של טיבריוס ובימי שלטונו נצלב ישו. פילטוס לקח מכספי בית המקדש לטובת מבני ציבור ואמת המים לירושלים.