תוכנית למסגד נוסף בהר הבית


מאת נדב שרגאי

לתנועה האיסלאמית בישראל יש תוכנית אב לבניית מסגד רביעי במזרח
הר הבית; כך דיווחו גורמי ביטחון לדרג המדיני.
ראיד סאלח, מראשי התנועה, אמר בתגובה, שכל הר הבית הוא חלק
ממסגד אל אקצא והכחיש הכוונה לבנות בהר מסגד נוסף.

תוכניות נוספות של הוואקף והתנועה האיסלאמית לפי הדיווח
הביטחוני: החלפת הדלת בשער המוגרבים בשער ברזל; קירוי איזור
סמוך לשער; קירוי שטחים נוספים לאורך החומה המזרחית של הר
הבית; באזור באב אל חוטא; באזור אורוות שלמה, והחלפת שער
הכניסה הישן לאורוות מכיוון מסגד אל אקצא.