חפירת תעלה בסמוך לכיפת הסלע

 

בימים האחרונים התחולל הרס ארכיאולוגי נוסף בהר-הבית. ביום ראשון בצהרים אנשי הוואקף חפרו תעלה ארוכה ברמה של כיפת הסלע, מהקצה הצפוני שלה ועד לכיפת השלשלת, בסמוך לכיפת הסלע - מקום בית המקדש. התעלה נועדה להתקנת כבל חשמל חדש במקום. עומקה הממוצע כחצי מטר, ובמקומות מסויימים היא אף הגיע לכמטר אחד! יש לציין שבמקום זה סלע האם והשרידים הקדומים ביותר מצויים בעומק רדוד מאד - כחצי מטר עד מטר באזור שסמוך לכיפת הסלע.

 

מסתבר שהחפירה היתה תחת פיקוח של רשות העתיקות. מה שבטוח הוא שפיקוח ארכיאולוגי אמיתי לא היה במקום. לא יעלה על הדעת שמתאפשרת חפירה באמצעות כלי מכני כבד באזור כה רגיש מבחינה ארכיאולוגית.

 

איש מהשוטרים ומקציני המשטרה אינו מוכן למסור מידע על החפירה וכולם מפנים את השאלות לרשות העתיקות, שלטענת המשטרה אישרה ופיקחה על העבודות.

 

גם ברשות העתיקות איש מארכיאולוגים הרשמיים הממונים על מחוז ירושלים, אינו מוכן להתייחס לנושא, וכולם מפנים את השאלות אל מנהל הרשות, מר שוקה דורפמן. דורפמן אינו ארכיאולוג אלא פוליטיקאי שמונה לתפקיד זה משיקולים פוליטיים. כשנשאל האם נאספו חרסים מהעפר שיצא מהתעלה, הוא לא ידע לענות על השאלה, ורק חזר ואמר שהעבודות נעשו בפיקוח.

 

המשטרה אסרה עלי ועל ארכיאולוגים נוספים לאסוף ממצאים ארכיאולוגים מתוך העפר שיצא מהתעלה, בו בעת שטרקטור קטן עוסק בתמרון העפר ללא כל פיקוח ושמירה על הממצאים שהוא עשוי להכיל.

 

להלן קטע וידאו שבו ישראל כספי, יו"ר הועד הארכיאולוגי למניעת הרס עתיקות בהר-הבית משוחח עם מפקד הר הבית, שאסר עלינו לאסוף ממצאים, ואפילו להתכופף לעבר העפר. בצילום זה אללי שולח שוטר להשגיח צמוד על הארכיאולוגית ד"ר אילת מזר, שחלילה לא תלקט ממצאים מתוך העפר.

 

 

-------------------------------

-------------------------------