תמונות חדשות נעודכן ל22/2/04

 

מעלה שער הרמב"ם (המוגרבים) לאחר ההתמוטטות שחלה בו בחודש שעבר בעקבות השלגים ורעידת האדמה. מצד שמאל נמצאת רחבת הכותל המערבי. יש לציין שקיר זה הינו חיצוני להר-הבית, והתמוטטותו אינה משפיע על יציבות הקירות אשר בתוך מתחם ההר.

זוהי בליטה ישנה אשר החריפה באופן ניכר בתקופה האחרונה. ניתן לראות שהקיר העליון מימין ממש יצא החוצה מקו החומה. מיקום בלט זה הינו בחלק הדרומי של הכותל המזרחי, בחלקו העליון בנדבכים שנוספו אליו בתקופת המוסלמית. נראה שקיר זה עומד להתמוטט כל רגע. הקיר אינו נושק באופן ישיר לאף מבנה בהר-הבית, אך יתכן מאד שלאחר התמוטטותו   של קיר זה חלקים אחרים בהר הבית יכולים לאבד את יציבותם.

מבט על הבלט בכותל הדרומי, שנראה שהוא ממשיך להתפשט מזרחה (לכוון המצלמה), בזמן שהמשלחת הירדנית עובדת באזור הפיגומים שבתמונה.

שלושת תמונות אלו הן המשך העבודות בספריית אל-אקצע, שזיהינו את תחילתן לפני כחודש (ראה אוסף תמונות קודם). נראה שפורקה הרצפה במקום , והוצאה שפכת ללא כל פיקוח ארכיאולוגי.

דוגמא נוספת לעבודות תחזוקה שנעשות מידי יום ללא כל פיקוח ארכיאולוגי. בתמונה ניתן לראות רצפה שפורקה מצפון מערב לרמה של כיפת הסלע. מטרת עבודה זו היתה לעקור שורשים של העץ הסמוך. בעבודה זו אין ממש חפירה, אבל כפי שכבר צוין גם בעבודות כאלו יכולים לצוץ ממצאים חשובים שאינן באתרן.

מבט מתוך ההר אל העבודות של המשלחת הירדנית בכותל הדרומי. זו פעם ראשונה שניתן לנו להתקרב אליהם ללא כל הפרעה.

 

זוית צילום חדשה למורד הכניסה שנחפר מצפון לאורוות שלמה. זו הפעם הראשונה שהמשטרה אפשרה לנו להגיע לאזור זה ולצלם.