תמונות שצולמו בתקופה שבין החודשים 12/03-02/04

 

מתמונות שונות שצולמו במהלך החודשיים האחרונים עולה כי מחלקו הצפוני של מוזיאון האסלאם הוצאה שפכת עתיקה, שככל הנראה נחפרה במהלך העבודות במקום. השפכת הוצאה באמצעות משאית, למרות טענות המשטרה והמשרד לבטחון פנים, שכלים כבדים אינם מורשים להכנס למתחם. נראה שאנשי הוואקף מערימים על המשטרה בכך שכל חמרי הבנייה והכלים הכבדים מוכנסים להר באמצעות ההיתרים שנתנו למשלחת הירדנית בשחזור הכותל הדרומי. כמו כן, בתמונות החדשות ניתן לראות עבודות תחזוקה שכללו חפירה בסמוך לרמה של כיפת הסלע. עבודות אלו נעשו ללא כל פיקוח ארכיאולוגי. יש לציין שלמרות שחפירות אלו אינן יורדות לעומק רב, עדיין ישנו סיכוי סביר שממצא ארכיאולוגי קטן יצוף על פני השטח ויכנס לכיסו של אחד הפעלים, במקום שיאסף על-ידי ארכיאולוג. נראה שהעדר הפיקוח של רשות העתיקות, לא נובע ממגבלות שהמשטרה מטילה עליה, אלא משיקולים כלכליים של הרשות. עיקר הפיקוח הארכיאולוגי של הרשות הוא על אתרי בניה, שבהם במידה ומתגלים שרידים ארכיאולוגים העבודה נפסקת ועל הקבלן לממן חפירת הצלה במקום לפני שיוכל להמשיך בעבודה. זוהי ההכנסה העיקרית של הרשות. מכיוון שבהר הבית לא נראה שתתבצע חפירת הצלה כלשהי בעתיד הקרוב, המוטיבציה של הרשות לבצע פיקוח מתמיד במקום, במטרה לשמור גם על הממצא הקטן, הינה מועטה. יש לציין שהרשות כן מבצעת פיקוח כלשהו, אך פיקוח זה הינו סמוי וכללי ביותר, שנועד למנוע הרס ארכיאולוגי מסיבי.

 

 

כל התמונות באדיבות התנועה לכינון המקדש, צלם: משה אלפי.

 

 

הכניסה לחלק הצפוני של מוזיאון האסלאם. ניתן לראות מספר שקים המלאים בשפכת עתיקה שהוצאה מן המוזיאון במהלך העבודות. יתכן ששפוכת זו הוצאה בחפירה במקום.

 

הכניסה לחלק הצפוני של מוזיאון האסלאם. ניתן לראות שוב את שקי השפוכת ולידם משאית אשר באה לפנות אותם מן ההר.

 

החלק הצפוני של מוזיאון האסלאם לאחר שהוצאו ממנו המוצגים  (צילום: סנדי ליבוטי).

 

פירוק מרצפות וחפירה סמוך לכיפת הסלע. ככל הנראה מדובר בתיקון צנרת.

 

תחילתה של חפירה נוספת באותו איזור.

 

 

הכניסה ל"ספריית אל-אקצע" , מבנה המצוי באזור שער הברזל של הכותל המערבי. עבודות חדשות שהתגלו בפעם הראשונה בשבוע שעבר. תחילה הדלת היתה פתוחה אך הפועלים דאגו לסגור אותה לפני שנספיק לצלם. ניתן לראות שקי עפר מאחורי הפועל שבתמונה.

 

עבודות שונות שלא ברור מה טיבן, באזור שבין מוזיאון האסלאם לכותל המערבי. תחת הפועלים מצוי הקיר שהתמוטט לפני מספר חודשים, וכעת שוחזר מחדש. יש לציין שעבודות אלו החלו כבר לפני כיותר מחצי שנה.

 

עבודות בניה בקשתות העתיקות שהתגלו בשנים האחרונות בחפירה מצפון לארוות שלמה. מדובר על ארכיטקטורה מימי הביניים שמאז שנתגלתה בחפירה הפרועה של סוף שנת 99, עדיין לא נבדקה על ידי ארכיאולוגים.

 

עבודות עם כלים כבדים באזור שממערב לכיפת הסלע.

 

טרקטור בעבודה באזור הכותל המזרחי.

 

טרקטור בעבודה באזור שמצפון לכיפת הסלע. הטרקטור נושא חלקי צנרת שהוחלפה בחפירה ללא פיקוח.

 

קורות עץ עתיקות שהוצאו ממסגד אל-אקצע במהלך החודשים האחרונים. קורות אלו היו בשימוש משני במסגד, ומקורם במבנים עתיקים שקדמו לבנייתו. בעבר נבדקו חלק מקורות העץ שהוצאו מהמסגד וחלקם זוהו כארזי הלבנון שנכרתו בתקופת הבית הראשון.

 

חומרי בנייה חדשים שנוספו להר בחדשיים האחרונים.