תמונות מהר-הבית שצולמו מהלך חודש מאי-יוני 2001

 

 

האבנים העתיקות לאחר שנוסרו ללוחות בניה וריצוף משמשות לבניה בחלקו המזרחי של הר הבית.

 

 

 

מימין בתמונה ערימת אבנים עתיקות ליד המסור במתחם הר הבית. משמאל בתמונה לוחות הבניה שנוסרו ומוכנות לבניה בחלקו המזרחי של המתחם.

 

 

טרקטורים מסיעים אבנים עתיקות למקום שבו נמצא המסור בשטח המזרחי של המתחם הר הבית.