תמונות חדשות מהר הבית

(כולם צולמו ב16/9/2003)

 

New Pictures From the Temple Mount

(Taken on 16/9/2003)

 

עמודים שונים שנתגלו בחפירות בשנים האחרונות ומרוכזות סמוך לכותל הדרומי

Various pillars that were revealed during the recent years destruction.

 

 

Debris from the large pit that was excavated in December 99, and was dispersed near the Golden gate.

שפכי עפר מהחפירה הגדולה של הבור בדצמבר 99, אשר פוזרו באזור שער הרחמים.

 

New paving slabs that will be used in the new paving near the Islamic museum.

אבני ריצוף חדשות המיועדות לשימוש בעבודת באיזור מוזיאון האסלאם

 

Ancient building stones from architectonic relics that were dismantled in the recent years.

אבני מהוקצעות ואבני גזית עתיקות שנתגלו בעבודות בשנים האחרונות

A fragment of an ancient elliptic pillar (In the center of the image).

ניתן לראות במרכז התמונה שבר של אומנה-עמוד אליפטי קדום.

 

Large slabs that were imported to the Mount in order to be used in a retaining construction for the new terraces in the new entrance to the new Marwani mosque (Solomon’s Stables).

סלעים ואבנים שיובאו מחוץ להר-הבית לשימוש כאבני תמך לטרסות של במורד הכניסה לאורוות שלמה.

 

Remains of an ancient arch on the eastern section - north to Solomon’s Stables.

שרידיו של קמרון קדום סמוך לכותל המזרחי  ומבנים נוספים, צפוני לארוות שלמה

 

The Jordanian team renovation work on the Southern wall bulge.

עבודות המשלחת הירדנית בכותל הדרומי