תמונות חדשות - מעודכן ל 22/4/01

 

 

בתצלום אווירי זה ניתן לראות בבירור שכל האזור הדרום המזרחי בהר הבית רוצף ושופץ מחדש (השווה לתצלומים קודמים). כמו כן, ניתן לראות שפירוקו של הקמרון המזרחי לא הסתיימה, וחלקו העליון רוצף. זאת בשל, הלחץ שהפעיל הוועד הארכיאולוגי למניעת הרס עתיקות בהר הבית לעצירת ההרס במקום זה.

 

 

 

בצילומים אלו נראה הקמרון המזרחי לפני פירוקו. קמרון זה הנו המשך של הקמרון המזרחי ביותר באורוות שלמה, והנו משיק לחומה המזרחית של הר-הבית. קיומו של הקמרון לא היה ידוע לארכיאולוגים לפני חפירותיו של הוואקף. יש לנו עדיות מוצקות שבעבודות פירוקו של הקמרון נשדדו פריטים ארכיאולוגים יקרי ערך רבים, שחלקם מוצעים כיום למכירה בשוק העתיקות.