www.nfc.co.il
  News First Class - חדשות מחלקה ראשונה יום חמישי 20 ספטמבר 2007  15:40
ראשי  /   ביטחון/טרור   דת ומסורת   מדיני/פוליטי   ממשל   משפט   עיתונות  
החפירות בהר הבית: ללא התר ובניגוד לנוהל
המדינה תבקש לדחות עתירות נגד חפירות בהר הבית כי ממילא הסתיימו בתשובה: התקשורת מנועה מכניסה מטעמי "שמירה על שלום הציבור"
מאת: רותי אברהם   |     |  Nfc.co.il/blog/rutag
[צילום: צחי צוויג]

עתירה להפסקת עבודות הוואקף בהר הבית

תיעוד: הוואקף חידש הרס העתיקות בהר הבית

> רשות העתיקות לא דיווחה למזוז על החפירות
> "מידת זהירות רבה במיוחד" באכיפת החוק בהר
> בחינת סיקור תקשורתי בהר
המדינה תבקש (יום ה', 20.9.07) מבג"צ לדחות עתירה להפסקת חפירות בהר הבית. מהתשובה עולה, כי החפירות בוצעו על-דעת המשטרה ורשות העתיקות וללא התר בנייה ובניגוד לנוהל המחייב דיווח ליועץ המשפטי לממשלה מני מזוז.

מדובר בעתירה שהגישו הועד למניעת הרס עתירות הר הבית, אישי רוח כא.ב. יהושע, ארכיאולוגים ועוד. העותרים טענו, באמצעות באי-כוחם עורכי הדין יצחק מירון, דניאל פדר, ברק בר-שלום וישראל כספי, כי הוואקף מפעיל טרקטור בשטח שמצפון ושממזרח לרמה של הר הבית, עד למסגד אל-אקצה ולמבנה כיפת הסלע, העומד במקום שבו עמד בית המקדש. הטרקטור חופר תעלה שאורכה כ-500 מטרים, רוחבה כמטר ועומקה עד מטר וחצי. מדובר לטענתם בהרס ממצאים ארכיאולוגיים מתקופות שונות וכי הוואקף מבצע עבודות בעידוד התנועה האיסלאמית לצורך "העלמה וטשטוש" כל שריד וזיקה יהודיים.

עוד הם אומרים שהוואקף עושה כבתוך שלו במתחם וכי הרשויות -בכללן רשויות האכיפה והפיקוח- אינן ממלאות את חובתן כדי לאכוף חוקי תכנון ובנויה וחוקי ארכיאולוגיה. עוד טענו, כי כדי להסתיר את הקף הנזקים הוחלט גם לסגור את המתחם בפני התקשורת.

"העבודות ממילא הסתיימו"

המדינה מסרה היום (ד') תשובה בה נטען כי לחפירה ניתן אישור של המשטרה ורשות העתיקות והיא נועדה לצורך העברת קו חשמל חדש למסגד אל-אקצה, במקום זה הישן. זאת מחשש כי החשמל יקרוס בתקופת הרמדאן. עוד נטען כי המשטרה ורשות העתיקות מפקחות על הנעשה וכי ניתן יהיה לחשוף את האמצעים הננקטים למניעת הרס העתיקות במעמד "צד אחד".

המדינה טענה כי יש לדחות את העתירות כיון שממילא העבודות הסתיימו והוואקף עוסק בהשבת המצב לקדמותו.

עם זאת, המדינה מציינת כי לעבודות לא ניתן התר בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולא ניתן אישור ועדת השרים בהתאם לסעיף 29 (ג) לחוק העתיקות. המדינה טענה כי העדר ההתר נסמך על עמדת עיריית ירושלים לפיה "ספק אם בנסיבות אלו היה צורך בהתר לביצוע העבודות ויכול ודי היה בהודעה לוועדה המקומית בהתאם לתקנות".

רשות העתיקות לא דיווחה למזוז על החפירות
מני מזוז. לא קיבל דיווח

עוד עולה מהתשובה כי רשות העתיקות לא פעלה על-פי נוהל דיווח ליועץ המשפטי לממשלה מני מזוז על הכוונה לבצע חפירות. מדובר בנוהל שנקבע על-ידי היועץ המשפטי לממשלה בשנת 1988 ו"נקבע כי כל אימת שהרשויות הרלוונטיות יגלו הפרה רצינית ומהותית של דיני התכנון או העתיקות, לפי המקרה הם ידווחו ליועץ המשפטי לממשלה באמצעות היועצים המשפטיים שלהם".

לטענת המדינה רשות העתיקות לא מצאה כי כך הם פני הדברים", ולא דיווחה ליועץ המשפטי. זאת בשל "עמדתה המקצועית של רשות העתיקות" כי "לא נגרמה פגיעה לעתיקות במסגרת החפירות שנערכו במקום". עוד טענה המדינה כי "בנסיבות אלו ועל-רקע העובדה כי רשות העתיקות נתנה אישורה המוקדם לעבודות נשוא העתירה ולפיכך נראה כי קוימו הוראות סעיף 29 (א) לחוק רשות העתיקות. כמו גם בשל העובדה כי הלכה למעשה הסתיימו עבודות החפירה במקום סבורה היא כי לא ניתן להצביע על הפרה רצינית ומהותית של דיני העתיקות בנסיבות הענין שלפנינו".

"מידת זהירות רבה במיוחד" באכיפת החוק בהר

על הטענה כי החוק אינו נאכף בהר הבית השיבה המדינה כי מדובר אכן בסוגייה רגישה. "אכיפת החוק בהר הבית אינה בגדר מקרה רגיל בו נדרשות הרשויות לאכוף את החוק, כי אם מדובר במקום בו הרשויות נדרשות ל'מידת זהירות רבה במיוחד', וכן למידה יתרה של תבונה ורגישות, כפועל יוצא מ'המטען הרגשי, דתי, והפוליטי' הטמון בהר הבית. האיזון הנדרש במקרה זה הינו בין הצורך באכיפת החוק כאשר הדבר דרוש, לבין התחשבות באופיו המיוחד של האזור, והשיקולים השונים שפורטו לעיל. במקרה זה אין מנוס מלהכיר בכך כי "ישנם ערכים... ששיקולי גמישות ופרגמטיות של הלפנים משורת הדין או לפנים משורת החוק עדיפים לגביהם מן הקו הנוקשה הבלתי גמיש של הדין או החוק".

בחינת סיקור תקשורתי בהר

בתשובתה, התייחסה המדינה לדרישה לאפשר סיקור תקשורתי מלא במתחם, כדי שהציבור יוכל לעקוב אחרי המתרחש. היא הודיעה כי "אין מניעה כי כל מבקר בהר הבית יביא עימו מצלמות סטילס או וידאו לאתר". עם זאת, "ככל שמדובר בבקשה של צוותי טלוויזיה הנושאים עימם מכשור לצורך סיקור תקשורתי כגון מצלמות גדולות ומכשירי שמע והקלטה, הרי שככלל נמנעת כניסתו של ציוד זה מטעמים של שמירה על שלום הציבור ועל-רקע הרגישות המיוחדת של הר הבית ומאפייניו הייחודיים. ברם, נראה כי אין הכרח כי הסיקור העיתונאי בהר הבית ייעשה דווקא באמצעות צוותי טלוויזיה הנושאים מכשור כמתואר לעיל, ונראה וכפי שמלמדות נסיבות הענין שלפנינו כי ניתן לבצע עבודת תקשורתית זו אף במסגרות הפעולה הקיימות היום".

המדינה מציינת כי "ניתן יהיה לפנות למשטרה בבקשה מתאימה לצורך בחינת בקשה לסיקור תקשורתי באמצעים שונים מאלו המתאפשרים היום וזו תבחן לגופה על בסיס כלל הנסיבות".

כאמור, המדינה תבקש לדחות את העתירה מטעמים של סיום עבודות ומשום ש"אין עילה" להתערבות בית המשפט בעבודות הרשויות באתר הר הבית.

כיתבו במערכת הפורומים של Nfc כותבים ב- Nfc בימה חופשית+ הדפסה שלח לחבר
נוצר:    19/09/2007     |   עודכן:    19/09/2007     |   רשימות נוספות:    רותי אברהם