הוועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית

 

 

 

דחוף !!

לכבוד  16.12.01
מר אריאל שרון

ראש ממשלת ישראל

שלום רב,

 

הנדון :    א.  קריאה חוזרת להפסקה מיידית של כל העבודות הבלתי חוקיות והרס העתיקות הנמשכים בהר הבית, ע"י הווקף המוסלמי והתנועה האיסלאמית הישראלית, ולמניעת הפיכתו לאתר מוסלמי בלבד תוך מחיקת כל סימן שריד וזכר לעברו היהודי, והשמדת הממצאים הארכיאולוגיים המצביעים על כך.

ב.   בקשה לפגישה דחופה.

 

  א.  המשך העבודות והפעולות בהר הבית

 

1.             נמשכות העבודות בהר הבית ע"י הווקף המוסלמי והתנועה האיסלאמית הישראלית, ללא כל פיקוח ובקרה של רשות העתיקות, ולעיתים אף ללא ידיעה של שלטונות המדינה כולל משטרת ישראל, כמפורט להלן.

 

2.             מטרת העבודות הינה להפוך את כל מתחם הר הבית למסגד אחד ענק, ולשטח מוסלמי בלבד, תוך מחיקת והריסת כל שריד וממצא ארכיאולוגי, שעלולים להעיד על זיקה וקשר של העם היהודי למקום, ושינוי הסטטוס קוו במקום ע"י הפיכת כל שטחי ההר למקומות קדושים, מסגדים, ושטחי תפילה, מתוך כוונה למנוע כל אפשרות לנוכחות יהודית כלשהי במקום בעתיד, (ויש בכך גם משום קביעת עובדות בלתי הפיכות מדיניות ביטחוניות ואחרות).

 

3.             בשבועות האחרונים נמשכות עבודות ופעולות בתחומים שונים :

·        נמשכת פעילות נרחבת של עבודות במסגרת מבצע מיוחד " לניקוי עשרות בורות מים " , שחלקם אולמות תת קרקעיים עצומים, בין השאר במטרה להביא מי מעיין קדושים ממכה לבורות הר הבית, ולהגביר את קדושת ההר למוסלמים.        

·        נמשכות עבודות תת קרקעיות במעברי שערי חולדה המערביים שהפכו למסגד אל אקצה הקדומה.

·        נמשכת הכנסת חומרי בניה להר הבית.

·        נמשכת עבודת טרקטורים במקום.

·        הווקף מצליח להבריח חומר מהר הבית ללא כל בדיקה ופיקוח.

·        הובאו שוב אבנים גדולות לקירבת מסור האבן הענקי ויש חשש שהוא מופעל למרות דיווחי המשטרה שאינו פועל.

נמשכת התנפחות מסוכנת ביותר בכותל הדרומי של הר הבית שעלולה להביא להתמוטטותו, ללא כל פיקוח וטיפול של רשויות המדינה, במצב שעלול להסתיים באסון חמור מאד בעל השלכות קשות ביותר.

 

 

 ב.  פעולת ממשלת ישראל ורשויות השלטון.

 

4.           למרות כל פניותינו ומאמצינו להסב את תשומת לב השלטונות לעבודות המתבצעות, נמשכות פעולות חמורות אלה תוך פגיעה בעתיקות, ללא כל פיקוח וללא כל היתר של ממשלת ישראל, שעוצמת את עיניה ומסרבת לראות את הנעשה ולהפסיקו.

 

5.           ממשלת ישראל וזרועותיה השלטוניות ממשיכות לעצום עיניים, ולשבת כמעט באפס מעשה מול שינוי המצב ההולך ומתבצע בהר הבית:

·         ממשלת ישראל נמנעת מלהפסיק לחלוטין את העבודות המתבצעות בהר הבית.

·         ראש ממשלת ישראל, מר אריק שרון, לאחר שידע לתמוך בפעולתנו ובדרישותינו בדרך חד משמעית בשנה שלפני כניסתו לתפקיד בהיותו באופוזיציה, לא משיב על מכתבינו הרבים, ולא מוכן להיפגש עמנו ולראות את הנתונים הקשים שבידינו.

·         שר המשפטים מסרב להיפגש עמנו כפי שסירב קודמו, על אף הפרות החוק החמורות והפגיעות הקשות, המתבצעות בהר הבית תחת פיקוח המשטרה ושלטונות המדינה.

·         משטרת ישראל ממשיכה לעצום את עיניה, לא לראות מה קורה בהר הבית, לדווח דיווחים שאינם נכונים לתקשורת, לציבור, ולגורמים המדיניים על המתרחש במקום, ולסרב להיפגש איתנו מזה כשנה !! ולקבל מאתנו כל אינפורמציה לגבי המתרחש בהר הבית.

·         השר לביטחון פנים, למרות ראיות חד משמעיות שהצגנו לו לגבי תפקודה הלקוי והחמור של המשטרה, ולמרות הוכחות ברורות כי היא מדווחת לו דיווחים שאינם נכונים, לא מוכן להודות בכך בפומבי, לא מצליח לשנות את דרך פעולתה או אמינות דיווחיה, ואפילו לא מורה לה להיפגש עימנו ולשמוע את טענותינו, ולא מצרף את קציניה לשבת איתו בפגישות עמנו כפי שראוי לעשות.

·         היועץ המשפטי לממשלה נמנע מלבדוק ולחקור ביסודיות את טענותינו לגבי העבירות והפרות החוק המתבצעות במקום, ומסתפק בהכחשות המשטרה ללא כל בדיקה נוספת, ונמנע מזה חמישה עשר חודש לגבש נוהל מחייב לבחינת ואישור בקשות לביצוע עבודות במקרים חריגים ובכפוף לשמירת הסטטוס קוו בהר הבית.

·         רשות העתיקות מנועה מלעלות להר הבית, לאור הסכמת ראש הממשלה שהוואקף יהיה הגורם השלטוני במקום ויחליט למי מותר ולמי אסור להיכנס, ואף שהיא מודה שהמצב בהר חמור ויש פגיעה בעתיקות, היא אינה נאבקת מבחינה ציבורית כנגד הוראת סילוקה מהר הבית מזה חמישה עשר חודש, וכנגד הפגיעות החמורות בעתיקות המתרחשות באופן בלתי פוסק מאז בהר הבית, ואינה יוזמת את פרסום הדברים והבאתם לידיעת הציבור הרחב.

·         עירית ירושלים לא פועלת בשום דרך מעשית להפסיק את הפגיעות והעבודות בהר הבית, לא מפעילה את אמצעיה ויכולותיה, וגם היא מתבוננת כאחוזת שיתוק בנעשה בהר הבית.

·         ממשלת ישראל ממשיכה למנוע את כניסת כלי התקשורת להר הבית, כדי לשלול מהם את היכולת לבחון באופן אובייקטיבי את המצב, ולדווח את האמת לציבור בארץ ובעולם כולו, על גודל מחדליה הרבים של הממשלה, ואוזלת ידה כנגד הדברים החמורים הממשיכים להתרחש בהר הבית, ללא ביקורת ושליטה של גורמי השלטון ובראשם המשטרה הנמצאת במקום.

 

6.           רצ"ב נספח המפרט בהרחבה את הנקודות הנזכרות בסעיף 3 על המשך העבודות והפעולות בהר הבית, ואת הנקודות הנזכרות  בסעיף 5  בקשר לפעולות ממשלת ישראל ורשויות השלטון.

 

7.           הרוח החיה מאחורי כל הפעילות העצומה בשנים האחרונות הינו שייח ראייד סאלח ראש התנועה המוסלמית הישראלית, אזרח ישראל, אך למרות מעורבותו הרבה בביצוע עבירות חמורת על חוקי מדינת ישראל, והרס עתיקות בממדים עצומים וחסרי תקדים במדינת ישראל תוך הפרת חוקי המדינה, אף רשות שלטונית אינה בודקת את חוקיות מעשיו, ואת האפשרות להפסיקם באמצעים חוקיים.

 

8.           שייח סאלח עומד גם מאחורי המבצע השאפתני הנוכחי המתבצע בחודשים האחרונים " לנקות " ולשפץ 37 חללים תת קרקעיים, שחלקם אולמות וחללים עצומים בשטח של מאות מטרים מרובעים כל אחד ובגובה של מעל עשרה מטר, תוך גיוס מימון ותרומות למימוש שאיפותיו מרחיקות הלכת, מכל רחבי העולם הערבי.

 

9.           אחת הכוונות הינה להביא לחללים הללו את מי מעיין הזמזם המקודשים ממכה, ובכך להאדיר את קדושתו של הר הבית בעיני המוסלמים, להגדיל את חשיבותו כמתחם תפילה מרכזי ייחודי בעיני העולם המוסלמי כולו, ובמקביל יתכן וגם להכשיר חלק מהחללים כמסגדים ושטחי תפילה נוספים, ובכך להוסיף ולהרחיב את ההשתלטות והאחיזה המוסלמית בשטחים נוספים בהר הבית.

 

10.        לא ניתן ואסור להקל ראש ולזלזל בתוכניות אלה, לאחר שהתנועה האיסלאמית הצליחה בשנים האחרונות לשנות באופן משמעותי את פניו של הר הבית, לפגוע קשות בסטטוס קוו, להקים שני מסגדים גדולים חדשים בחללים תת קרקעיים בהר, ולרצף אלפי מטרים תוך פגיעה קשה בעתיקות, ובכך ביצעה " פשע ארכיאולוגי " כפי שהתבטא בעבר מנכ"ל רשות העתיקות הקודם, ו- "בעיטה בהיסטוריה היהודית " כפי שהתבטא היועץ המשפטי לממשלה.

 

11.       כל החללים התת קרקעיים בהר הבית הם עתיקים, חלקם כנראה כנעניים ואחרים מתקופת בית ראשון, מימי החשמונאים ומימי הורדוס, כמה מהם שמשו כשערים קדומים להר הבית ואחרים כמקוואות טהרה או כמוצא לכוהנים שנטמאו, ועוד תפקידים דומים, החללים הללו מהווים מרכיב ארכיאולוגי חשוב ביותר להכרת הר הבית, ולחקר תולדותיו, ואין להעלות על הדעת שטיפול כלשהו בבורות ייעשה ללא פיקוח ארכיאולוגי.

 

12.       אנו מוחים בחריפות נגד המשך שלילת חופש העיתונות וזכות הציבור לדעת בהר הבית, מקום הנתון לשליטת מדינת ישראל, שיכולה אם רק תרצה, לפתוח אותו לסיקור חופשי לעתונות בארץ ובעולם, וזוהי חובתנו כמדינה דמוקרטית חופשית ופתוחה המתגאה בתקשורת חופשית כמקובל בכל העולם המערבי.

 

13.       השימוש בטעמי בטחון כדי להצדיק את המשך הסתרת הדברים החמורים המתבצעים בהר הבית, הינו תירוץ להסתרת האמת מידיעת הציבור, מהווה ניצול לרעה של כח השררה, ושימוש לרעה בטיעוני ביטחון שאין להם בסיס, ומטרתו היחידה היא להסתיר מעיני הציבור, את ההרס העצום המתרחש במקום, את השינויים הדרמטיים החלים בו ומשנים את אופיו והופכים בהדרגה את כולו למתחם מוסלמי בלבד, ואת מחדלי הממשלה ואוזלת ידה, בשמירה ובפיקוח על העתיקות ואוצרות הארכיאולוגיה הקיימים בהר הבית, ומושמדים בשיטתיות ע"י אנשי הווקף במהלך עבודותיהם.

 

14.       במהלך פעילות הוועד בשנתיים האחרונות העלה הוועד טענות קשות רבות נגד ביצוע העבודות וההרס הכרוך בהן, ורובן הוכחשו בתחילה הן על ידי המשטרה והן על ידי הממשלה הקודמת והנוכחית, כך היה לגבי הטענות על היקף העבודות העצום, על הרס העתיקות הנרחב המתלווה להן, על הפרת ההיתרים וחריגה קיצונית מהן, על קיומו של משור אבן ענק המנסר אבנים עתיקות, על פגיעה וחפירה ברמה העליונה בהר הבית (בה היה המקום המשוער של המקדש), ודברים רבים נוספים.

 

15.       כעבור חודשים ארוכים הוכחו טענותינו כנכונות, והמשטרה והממשלה נאלצו להודות בכך, בניגוד להכחשותיהן הראשונות, אך בזמן הארוך שחלף (לעיתים כמעט שנה), עד לקבלת דרישותינו, כמו הפסקת הריצוף או עבודת משור האבן, נגרמו פגיעות ונזקים חמורים ביותר ובלתי הפיכים !! לעתיקות, ונעשו שינויים גדולים ומשמעותיים במצב הקיים  בהר הבית, בדרך להפיכתו למסגד אחד  ענק, ואתר מוסלמי בלבד.

 

16.       בתקופה זו נהרסו מבנה ושרידים עתיקים לעיני המשטרה שלא התערבה כלל, רוצפו כששת אלפים ממ"ר תוך פגיעה בקרקע ובעתיקות בשטח, נחפרו וסולקו מהר הבית ללא כל בדיקה כמות דימיונית של כ- 15,000 טון עפר!! רווי בממצאים ארכיאולוגיים, ונוסרו כמויות גדולות של אבנים עתיקות.

 

17.        יש חובה להפיק מכך לקחים, ולעצור מיידית כעת !! את הפעולות שמתבצעות כיום בהר וממשיכות בגרימת נזקים והרס, כפי שמפורט במכתבנו זה, על אף שהמשטרה ממשיכה גם כיום להכחיש את כל טענות הוועד, ולא להמתין עוד חודשים אחדים, עד שהמשטרה תאלץ להודות באמיתות טענותינו, ותנסה לסגור את שערי האורווה לאחר שהסוסים ברחו ממנה מזמן.

 

18.       גם ביחס לדברים חשובים שאותם תבענו בעבר, ושהממשלה הנוכחית כן החליטה לאמץ את דרישותינו ביחס אליהם, להפסיק את ביצועם ולמנוע את המשכתם, כמו הפסקת  עבודות הריצוף או מניעת הכנסת חומרי בניה לצורך המשך ביצוע העבודות, פעולות שאנו מברכים עליהן, נאמר לנו בעבר ע"י המשטרה ושרים בממשלה הקודמת כי הדבר יביא לשפיכות דמים, ולמהומות בהר הבית, ובכל זאת הוכח לפני מספר חודשים, שהדבר ניתן לביצוע ואפשרי, ולמרבה הפלא אף בקלות רבה, כשמתברר שכל תחזיות האימים של המשטרה מוכחות כלא נכונות.

 

19.       בעתירה לבג"צ בנושא בחודש מרץ 2001 , הגשנו ארבע חוות דעת של גורמי בטחון בכירים ביותר ובהם שר לשעבר לבטחון פנים, שניים מבכירי השב"כ לשעבר, ויועץ לשעבר לעניני טרור של שני ראשי הממשלה לשעבר, שכולן אשרו כי ניתן להפסיק את עבודות הווקף והתנועה האסלאמית, וכך גם שמענו מגורמים בכירים במערכת הבטחון כיום, ומדברים אלה עלה בבירור כי המשטרה מהלכת אימים על הדרג המדיני, בטיעוניה כי לא ניתן להפסיק את עבודות הוואקף בהר הבית, והודגש הצורך לא להסתפק רק בהערכות המשטרה בנושא רגיש וחשוב זה.

 

20.       אנו קובעים בוודאות כי בשטח ההר נמשכות עבודות בהיקף רחב ופגיעות חמורות בעתיקות, ואישור לדברים אלה ודאגה חמורה לגבי המתרחש במקום הביע גם מנכ"ל רשות העתיקות בפגישה שקיימו חברי הועד עם שרת החינוך ואיתו ביום 22.8.01 .

 

21.       צר לנו שרשות העתיקות לא מוצאת לנכון להזעיק את דעת הקהל וליידע את הציבור הרחב על המתרחש במקום ע"י פניה לתקשורת וקיום מסע תקשורתי רחב, דבר שאנו סבורים שהוא חובתה כרשות השלטונית המופקדת על שמירת אוצרות הארכיאולוגיה במדינה, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בפגיעה כה חמורה באתר הארכיאולוגי החשוב ביותר במדינה.

 

22.       הממשלה חייבת להבין כי הימצאותם של טרקטורים, של משור אבן תעשייתי ענק המנסר אבנים עתיקות גדולות, ושל חומרי בניה בכמויות גדולות  בהר הבית, הינה פצצה מתקתקת מבחינה ארכיאולוגית מדעית ולאומית, ולאור הנזקים החמורים שכבר נגרמו בעטיים, יש להוציא אותם לאלתר מהר הבית, ולמנוע את הכנסתם חזרה בעתיד.

 

23.       לא ברור לנו למה אתה וממשלתך כמו הממשלה הקודמת, מתעקשים מצד  אחד שלא לוותר על הר הבית, (גם במחיר פיצוץ שיחות השלום) ומעלים על נס את חשיבותו התרבותית ההיסטורית והלאומית, ומצד שני מאפשרים את החרבתו, והשמדת שכיות חמדה של ארכיאולוגיה ותרבות שאין ערוך לחשיבותם, ושטמונים בעפרו, בתוך חלליו, ובין שרידיו הבנויים, כאילו מדובר במקום אין חפץ בו ואיש הישר בעיניו יעשה.

 

24.       ישנה סתירה עצומה ובלתי נתפשת, בין הצהרות ודברי השרים וראש הממשלה בראשם, על חשיבות המקום והחובה בשמירתו ומניעת כל פגיעה בו, לבין ההזנחה, ההתרשלות, אוזלת היד, וחוסר העניין והאכפתיות שמגלה גם ממשלתך בפועל לגבי המתרחש באמת בהר הבית, דבר המותיר רושם שמדובר במס שפתיים שאין מאחוריו כוונה אמיתית.

 

25.       אנו קוראים לך לפעול באופן מיידי להפסקת הפגיעה והרס העתיקות בהר הבית :

·        להפסיק מיד את כל עבודות הבניה, חפירה, ניסור אבנים, ועבודות בחללים תת קרקעיים כולל "ניקוי" בורות המים, שמבצעים הווקף המוסלמי והתנועה האיסלאמית הישראלית, ולמנוע כל פגיעה והרס  עתיקות בהר הבית.

·        למנוע הכנסת חומרי בניה וכלי עבודה, כולל טרקורים משאיות וכלים כבדים, וכן חלפים ודלק לכלי העבודה.

·        להוציא מיד את הטרקטורים, משור האבן הענק, חומרי הבניה הרבים בשטח ההר, וכל הכלים והחומרים האחרים הקשורים לביצוע העבודות.

·        למנוע הוצאת אבנים שפכי עפר ופסולת ללא פיקוח מלא וצמוד של רשות העתיקות.

·        לבצע בדיקה קפדנית של כל הנכנסים לשטח ההר והיוצאים ממנו, כולל כל כלי רכב, כדי למנוע הכנסה של חומרי בניה וכלי עבודה, והברחת עתיקות משטח  ההר החוצה.

·        להחזיר לאלתר את פקחי רשות העתיקות לפיקוח בהר הבית, ולהציב פקח קבוע במקום, תוך מתן סמכויות מלאות בידיו, כפי שמקובל וקבוע בחוק לגבי כל מקום אחר במדינה.

·        להגדיל באופן משמעותי את כח המשטרה בהר הבית, לשנות את הרכבו (כיום רק חלק קטן ממנו מורכב מיהודים) כך שלא יהיה נתון ללחצים ולאיומים, ולצורך לפעול בניגוד לאמונתו ונגד בני עמו, ולהגביר את הפיקוח והסיורים של המשטרה בהר בכל מקום ובכל זמן. 

·        לקבוע בדחיפות, תוך זמן קצר, נוהל מחייב לבחינת ואישור של כל כוונה לביצוע עבודה בהר הבית, במקרים חריגים ובמסגרת שמירת הסטטוס קוו, ולמנוע כל עבודה שלא אושרה עפ"י נוהל זה עד לגיבושו.

·        לחקור ולמצות את הדין עם כל מי שמעורב בהרס העתיקות, ובביצוע העבירות והפרות החוק המתבצעות במהלך העבודות בהר הבית.

·        להורות למשטרת ישראל להפגש עם אנשי הוועד באופן שוטף, לקבל את הממצאים והמידע שבידינו, ולהשיב לנו ביחס לטענותינו.

·        לפתוח את הר הבית לסיקור חופשי מלא וקבוע של התקשורת בארץ ובעולם, כפי שמקובל בכל מקום דמוקרטי תרבותי בעולם החופשי.

·        לאפשר לאנשי  הוועד לבקר בהר הבית, ולראות במפורט את המצב במקום.

·        להיפגש עם חברי הוועד בהקדם, כדי לקבל תמונה מדויקת מכלי ראשון לגבי המתרחש בהר  הבית, מידע שלצערנו ועל פי מיטב ידיעתנו לא מגיע אליך ולשרים המטפלים בנושא.

 

26.       אין לנו ספק שבמידה וימשכו הרשלנות, המחדלים, וחוסר המעש, לגבי השינויים הגדולים המתרחשים בהר הבית, לא יבינו הדורות הבאים כיצד  בעודנו שולטים במקום ישבנו בחיבוק ידיים כאשר ניתנה הרשות, ונעשה החיפוי על ביצוע העבירות החמורות והרס העתיקות במקום, ולא יוכלו להבין בעתיד את אוזלת היד, אי ראיית הנולד, ואי הבנת חשיבות ומשמעות הדברים, שמלווים כיום את השינויים הדרמטיים המתחוללים בו, תוך פגיעה והרס עתיקות חמורים ביותר.

 

27.       אנו מביעים את מחאתנו על שראש הממשלה לא ענה ולו במילה על מרבית מכתבינו אליו (זהו המכתב השישי מאז כניסתך לתפקיד ראש הממשלה), וקיבלנו תשובה רק למכתב אחד, וגם מכתבנו האחרון הארוך והמפורט מיום 27.8.01 לא זכה לתגובה או התייחסות כלשהי, שלך או של גורם כלשהו במשרדך, ואף גורם לא הסכים להיפגש עמנו, או אף לשוחח בטלפון, ולהשיב לפניותינו הטלפוניות הרבות, למרות ששמונה שרים עמם נפגשנו בנושא, אמרו כולם שהנושא מסור לטיפולך והחלטתך בלבד.

 

28.       שום עם בעולם לא היה מסכים שכך ישמידו ויאבדו את שרידי עברו החשובים ביותר, שום מדינה נאורה בת תרבות לא היתה מרשה לגורם כלשהו לעולל בשטח המסור לאחריותה, הרס וונדאלי ברברי דוגמת מה שמתרחש בהר הבית, ואף אדם אינו יכול להשאר שווה נפש ולהשלים עם הרס העתיקות והפרות החוק הנעשים במקום, תוך פגיעה בלתי הפיכה באתר בעל מורשת תרבותית היסטורית ארכיאולוגית ודתית אוניברסלית.

 

29.       ההיסטוריה לא תסלח לנו אם לא נעצור ולו באיחור את הפשעים החמורים המתבצעים בהר הבית, במטרה למחות כל זכר ועדות לקיומה של היסטוריה וארכיאולוגיה יהודית במקום.

 

   אנו קוראים לך לקום ולעשות מעשה ולעצור מייד באופן סופי ומוחלט את המשך ההרס בהר הבית, כפי שהבטחת והתחייבת לפני כניסתך לתפקיד.

 

                                                    בכבוד   רב,

מרים בן פורת                              משה לנדוי                               מאיר שמגר

 

א.ב.יהושע                                   יזהר סמילנסקי                        עמוס עוז

 

מיכאל גל                                דר. צבי צמרת                                    פרופ. אבי רביצקי

מנהל יד בן צבי

 

פרופ. אברהם בירן                 פרופ. משה כוכבי                              פרופ. אהוד נצר       

 

יצחק חופי                              שלמה להט (ציץ)                                דן שומרון

 

דר. גבי ברקאי                       יעקב יניב –  לשעבר ראש                         עו"ד ישראל  כספי

                                                        אגף בשב"כ                                               

 

דר. אילת מזר                         דר. אורית צור                                   פרופ. עמוס קלונר  

 

 

 

 

 לוט: נספח פירוט העבודות בהר ופעולות הממשלה שהוכן ע"י הצוות הפעיל של         הוועד

 

    העתק : נשיא המדינה מר משה קצב

 

_________________________________________________________

הועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית : רח. רבי עקיבא 54 הרצליה (כספי)                  

טל. 9541019-09  טל. פקס: 9571788-09


 

 

 

נספח–פירוט העבודות בהר הבית ופעולות הממשלה בנושא.           16.12.01

 

1.  המשך העבודות והפעולות בהר הבית.

 

 

          א. ביצוע עבודות בחללים התת קרקעיים בהר הבית.      

 

1.           התנועה האיסלאמית בהנהגתו של שייח' ראייד סאלח ממשיכה בפעולה נמרצת בביצוע עבודות בחללים התת קרקעיים בהר הבית שמתוארת בפיהם לצורך הטעיה "ניקוי בורות המים" בהר הבית, במבצע שאפתני וחסר תקדים, שכולל שאיבת מים מהבורות חפירתם ושיפוצם, כשכל זה נעשה מתוך כוונות פוליטיות ודתיות מרחיקות לכת להגדיל את אחיזתם וחזקתם בהר הבית ובחלליו השונים, ולהאדיר את חשיבותו וקדושתו על ידי הבאת מי מעיין הזמזם המקודשים ממכה.

 

2.           בעבודות אלה נחפרים ומוצאים עפר ואבנים מתוך החללים התת קרקעיים כשהעבודות נעשות ללא כל פיקוח ארכיאולוגי, וללא כל פיקוח משמעותי של משטרת ישראל, וחלק מהעבודה נעשה בשעות החשיכה ללא כל מעורבות וידיעה של גורמי השלטון.

 

3.           אין המדובר  בבורות מים קטנים אלא בחלק מהבורות מדובר באולמות תת קרקעיים עצומים בעלי שטח של מאות מטרים מרובעים ובגובה רב, וניתן להסב חללים אלה לשימושים מגוונים כולל מסגדים וחללי תפילה, בהמשך למגמה שאנו מתריעים עליה מזה זמן רב על תוכניותיו של שייח' ראייד סאלח להפוך את כל הר הבית למסגד אחד עצום בשני מפלסים, הן מעל הקרקע והן מתחת לפני הקרקע.

 

4.           הדבר נעשה בהמשך לפעולות שנעשו בהצלחה רבה בשני חללים שכבר נתפשו והוכשרו לראשונה כמסגדים אף שלא שימשו כמסגדים בעבר, והם מסגד אל מרואני בתוך מבנה אורוות שלמה ובמעבר של שערי חולדה המזרחיים, שהוכשר כמסגד הגדול בארץ, ומסגד אל אקצה הקדומה שנבנה בתוך המעבר של שערי חולדה המערביים, במבנה קדום שהשתמר היטב על כל מערכת עיטוריו המגולפים מימי הבית השני, כשהמעברים ששולבו בשני המסגדים החדשים  שימשו לעליית יהודים להר הבית בתקופת בית שני.

 

5.           כל החללים התת קרקעיים הם עתיקים, חלקם אולי אף כנעניים ומימי מלכי יהודה, ואחרים חלקם מימי החשמונאים ומימי הורדוס, כמה מהם שמשו כשערים קדומים להר הבית, אחרים כמקוואות טהרה, או כמוצא לכוהנים שנטמאו ועוד תפקידים דומים.

 

6.           החללים התת קרקעיים בהר הבית הם מרכיב ארכיאולוגי חשוב ביותר להכרת המתחם, לחקר תולדותיו ולשימושו במהלך הדורות, ולפיכך כל פעולה של "ניקוי" , פינוי עפר, חידוש טיח ומילוי חייבת להיעשות בפיקוח ארכיאולוגי מלא, ובהעדר פיקוח כזה יש למנוע כל פעולה בהם !! במסגרת השמירה הקפדנית על הסטטוס קוו בהר הבית.

 

ב. המשך עבודות באל אקצה הקדומה.

 

1.           בשבועות האחרונים נמשכות עבודות שאין לנו מידע מדויק על טיבן בתוך המסגד החדש באל אקצה הקדומה, ואנו חוזרים ומתריעים על ידיעות רבות שהגיעו אלינו בדבר הכוונה לחבר את המסגד החדש באל אקצה הקדומה – המצוי בתוך מעברי שערי חולדה המערביים – עם המסגד החדש באורוות שלמה שחללו מחובר עם המעברים התת קרקעיים של שערי חולדה המזרחיים, ובכך להוסיף חלל תת קרקעי עצום ששטחו כשלושה וחצי דונם, ולהופכו מייד למסגד עצום נוסף בהר הבית.

 

2.           בשבועות האחרונים סגורה שבכת הברזל בכניסה למסגד אל אקצה הקדומה, ובכך נמנעת כניסת אנשים שעלולה להפריע לביצוע העבודות או להעביר מידע על ביצוען, וגם משטרת ישראל נמנעת מלהכנס ולבדוק את מה שנעשה שם, כפי שאינה מסיירת ובודקת את הנעשה במסגד באורוות שלמה.

 

3.           מחומר המצוי ברשותנו אנו רואים גידול מתמשך של מימדי ערימות העפר והאבנים המצויות במזרח הר הבית, דבר המצביע אף הוא על המשך ביצוע עבודות וחפירות עפר במקומות תת קרקעיים שונים בהר, שהעפר והשפכים מהן מפונים לערימות אלה, בניגוד לעמדת המשטרה שטוענת שלא מתבצעות כל עבודות שהן.

 

ג.  הכנסת חומרי בניה להר הבית. 

 

1.           אחד ההישגים של הממשלה הנוכחית בשינוי המצב בהר הבית הוא בהטלת איסור על הכנסת חומרי בניה להר הבית לצורך המשך ביצוע העבודות במקום, אך לצערנו אנו מגלים פעם אחר פעם כי אנשי הוואקף והתנועה האיסלאמית הישראלית מצליחים לעקוף את האיסור ולהכניס כמויות ניכרות של חומרי בניה לשטח ההר.

 

2.           גם לאחרונה הוכנסו כמויות גדולות של משטחי אבני ריצוף, וזאת בשעה שהוטל איסור מוחלט על ידי השר לביטחון פנים להמשיך את עבודות הריצוף.

 

3.           בהר הבית חל לצערנו הכלל הידוע בתיאטרון ולפיו אקדח המופיע במערכה הראשונה יורה לבסוף במערכה השלישית, וכך בהתאמה לצערנו, חומרי בניה המוכנסים להר הבית משמשים לבסוף לבניה וריצוף גם אם בשלב מאוחר יותר להכנסתם, ומרגע שהם מוכנסים לתוך מתחם ההר קשה לשלוט  בשימוש בהם ולמנוע אותו.

 

4.           בשנתיים האחרונות ראינו פעם אחר פעם שהכנסת חומרי בניה ללא כל פיקוח והגבלה, הביאה לעבודות ריצוף בשטח של כששת  אלפים ממ"ר, תוך הפרת ההיתרים וההגבלות שניתנו ע"י הממשלה הקודמת לצורך ביצוע עבודות בהיקף מוגבל.

 

5.           למרות האיסור להכנסת חומרי בניה, הוכנסו בתקופה האחרונה משטחי אבני ריצוף, בלוקים, חול ומלט, והדבר מעיד על כוונותיהם של אנשי הווקף להמשיך בביצוע העבודות בהיקף רחב, וכל המסייר בחלקו המזרחי של הר הבית, לא יכול שלא לראות ולהתרשם מהכמויות העצומות של חומרי בניה הנמצאים שם, דבר שכמובן לא מונע מאנשי הווקף להמשיך ולפנות בבקשות לאפשר להם להכניס חומרי בניה נוספים לאור המחסור בהר.

 

6.           ביום 20.11.01 בזמן שהתקיים דיון בנושא בועדת החינוך בנוכחות השרים עוזי לנדאו ולימור לבנת, ובהשתתפות אנשי הוועד, שבמהלכו טענו השר עוזי לנדאו והמשטרה שאין כל הכנסת חומרי בניה להר הבית, נכנסה משאית אזרחית עמוסה כפי הנראה בחומרי ריצוף לשטח הר הבית.

 

7.           בבירור שערכו עיתונאים שונים ואנשי לשכת השר לביטחון פנים נמסרו ע"י המשטרה ארבע גירסאות  שונות !! לגבי המשאית המדוברת ולגבי החומרים שהכניסה והוציאה מהר הבית:

·        תחילה טענה המשטרה שהמשאית הוציאה פסולת מהר הבית באשור      המשטרה ולאחר בדיקת תכולת המשאית, אך בתגובה נמסר ללשכת השר כי המשאית יצאה ריקה ללא כל תכולה, כפי שנראה בבירור בתמונות שבידינו.

·        לאחר מכן טענה המשטרה שהמשאית אכן יצאה ריקה, אך הכניסה מזון הקשור לרמדאן לתוך הר הבית.

·        בתשובה לשאלת עיתונאי גל"צ עמית סגל מסרה המשטרה כי מדובר במשאית של חברת החשמל המזרח ירושלמית שנכנסה לצורך ביצוע עבודות חשמל בהר, אך הוא ציין בתגובה כי לא נהוג שעל משאיות החברה מודבקות מודעות על פינוי והובלת פסולת וחומרי בניה, וכמו כן בבירור שערך עם חברת החשמל המזרח ירושלמית נמסר לו כי שום רכב של החברה לא היה במשך השבוע הקודם לשיחתם בהר הבית, וגם לא ידוע על כל תקלת חשמל בהר הבית בתקופה זו.

·        בתשובה לשאלת כתבת עיתון הצופה יפה גולדשטיין, נמסרה תגובת המשטרה כי משאית אזרחית הכניסה כבל חשמל באורך כ- 30 מטר לצורך תיקון תקלת חשמל בטיחותית, ושוב עולה התמיהה ממתי מתקן הוואקף בעצמו תקלות חשמל ,ולא מזמין את חברת החשמל המזרח ירושלמית שכאמור בגירסה ג' ציינה כי לא ידוע לה על כל תקלה בחשמל במקום בשבוע הקודם. 

 

8.           ביום 29.11.01 נכנסה משאית עמוסה בחביות וציוד לשטח הר הבית מבלי שנבדקה כלל !! ולמרות פנייתנו המיידית בזמן כניסתה !! ללשכת השר לברר מה תכולתה ולצורך מה נכנסה, לא קיבלנו תשובה ולא ניתן לנו הסבר, אף שהשר אמור לדעת ולאשר זאת מראש, ולגבי משאית נוספת שנכנסה ביום 29.11.01 נאמר לנו מיד כשבדקנו באותו יום שהביאה כבל חשמל, אף שתשובה זו נמסרה גם לגבי המשאית שנכנסה ב- 20.11.01 , והדבר מעורר תהיות לגבי מיחזור ההסברים, וסבירותם.  

 

9.           השימוש החוזר ונשנה בהסברי המשטרה על עבודות חשמל, ציוד חשמל, ושימוש ברכב של חברת החשמל המזרח ירושלמית, מעורר חשש שמנסים לתרץ ולהסוות ביצוע דברים אסורים והברחת חומרים אסורים לתוך ההר, ומתוך ההר, תוך שימוש בפלטפורמה שניתן לתרץ את כניסתה ויציאתה התכופה לצורך תיקוני חשמל, ומתן סיפור כיסוי לכל פעולה, שמדובר בעבודות חשמל וחומרי חשמל.

 

10.       גם בשבוע האחרון נכנסו משאיות להר הבית בתאריכים 9.12.01 , 10.12 , 11.12 12.12 , ולעיתים יותר ממשאית אחת ליום, כשהן מכניסות ציוד ומוציאות ציוד, וההסבר השגרתי שניתן לנו לגבי חלקן שמדובר בהכנסת מזון לארוחת סיום הצום, נראה יותר כתירוץ שנוח להיאחז בו, ואינו משקף את הפעילות האמיתית שהן ביצעו.

 

 

ד. עבודת טרקטורים בהר הבית.

 

1.           ביום 18.11.01 עבדו שני טרקטורים בחלקו המזרחי של הר הבית במקום שבו קבע בפנינו השר עוזי לנדאו באופן חד משמעי בפגישתנו ביום 13.7.01 כי אסורה כל עבודה של טרקטורים.

 

2.           פגישה זאת התקיימה לאחר שהשר לנדאו הצהיר ביום  11.7.01 מעל דוכן הכנסת כי על פי דיווחי המשטרה מזה חודשים טרקטורים לא עובדים בהר הבית, וכעבור יומיים הצגנו בפניו בפגישתנו שמונים !! תצלומי אויר מיום 4.7.01 המתעדים עבודות של טרקטורים בהר הבית כולל ביצוע עבודות עפר.

 

3.           ביום 12.12.01 עבד טרקטור בהר הבית והעביר עגלות עם חומר עפר המכיל ממצאים ארכיאולוגיים ממזרח הר הבית לחלקו הצפוני, שם הוא שפך ופיזר אותו על הקרקע, דבר שהשר לנדאו אמר לנו ב-13.7.01 שהוא אסר באופן מוחלט, והעבודה נעשתה ללא כל פיקוח ארכיאולוגי או משטרתי.

 

4.           עבודת הטרקטור בוצעה ללא ידיעת ואישור לשכת השר לביטחון פנים, וללא ידיעת מנכ"ל  רשות העתיקות, ואנשי הוועד הם שדיווחו על העבודה לשני גורמים אלה, אף שנמסר לועד שהמשטרה מדווחת באופן מלא לרשות העתיקות על כל דבר המתרחש בהר.

 

5.           יומיים קודם לכן ביום 10.12.01 ישבו נציגי הועד עם עו"ד יעקב שפירא  עוזר ראשי ליועץ המשפטי לממשלה, והסבירו לו בין השאר את חשיבות ערימות שפכי העפר במזרח הר הבית המכילות  עתיקות, תוך הצגת ראיות וצילומים המוכיחים זאת, ודרשו למנוע כל פגיעה או פינוי העפר ללא בדיקתו.

 

6.           ההסבר שניתן בדיעבד שהעבודה בוצעה לצורך סתימת בורות כתוצאה מפיצוץ צינור, אינו מצדיק לחלוטין פגיעה נוספת בעתיקות, וניתן היה להביא לצורך כך אדמת גן חדשה, אם רק היה למישהו את הרצון והמודעות למנוע כל נזק נוסף לעתיקות בהר הבית.

  

ה.  הברחת חומרים מהר הבית ללא כל בדיקה ופיקוח.  

 

1.           ביום חמישי 1.11.01 הוצאו מהר הבית קרטונים רבים ללא כל בדיקה פיקוח והיתר כלשהו, וזאת ע"י משאית של חברת החשמל המזרח ירושלמית שנכנסה לשטח הר הבית.

 

2.           המשאית הורשתה להכנס לשטח ההר דרך הכניסה היחידה לרכב בשער השבטים, והגיעה לחלקו הדרומי של הר הבית,  ושם הועמסו עליה קרטונים סגורים שאיננו יודעים בוודאות מה יש בהם, אך קיים חשש גדול שהכילו עתיקות, שנמצאו בעבודות הרבות המתבצעות בהר הבית.

 

3.           המשאית לא ביצעה כל עבודה הקשורה לחשמל ולתיקוני חשמל שלצורך כך הורשתה להיכנס, ויצאה ללא כל בדיקה או פיקוח כלשהם בשער השבטים, וכך יש חשש שכמות גדולה נוספת של ממצאים חשובים ונדירים ביותר הוברחה מתוך הר הבית מבלי שנדע אולי לעולם במה דברים אמורים ומה מקורם.

 

4.           עם הגיע המידע לידינו פנינו מיד לשר לבטחון פנים לברר את הנושא אך במשך שלושה שבועות לא קיבלנו תשובה, למעט תשובה לאחר מספר ימים שנכנס רכב קטן של טכנאי בזק, ולבסוף התקבלה תשובה מוזרה שמדובר במשאית של חברת החשמל המזרח ירושלמית שהכניסה קרטונים עם ציוד לצורך הרמדאן להר הבית והוציאה את הקרטונים ריקים.

 

5.           על פניו ברורה חוסר הסבירות של תשובת המשטרה, מה גם שידוע לנו שהמשאית נכנסה ללא קרטונים, שהקרטונים שהוצאו היו מלאים, ועם יציאתם משטח ההר, נפרקו הקרטונים בסמוך לשער השבטים, והועברו לרכב מסחרי לבן שהסתלק איתם מהמקום.

 

6.           ביום 29.11.01 יצאה משטח הר הבית מכונית אזרחית לבנה מבלי שנבדקה כלל, ולא קיבלנו כל תשובה בלשכת השר, למה נכנסה להר ? מה הכניסה ? מה הוציאה משטח ההר ? ולמה לא נבדקה כלל בצאתה? כאשר אנו חוזרים ומתריעים על  החשש מהברחת עתיקות וממצאים ארכיאולוגיים מהר הבית.

 

7.           בחודשים האחרונים מגיעות ידיעות רבות על הגעה של ממצאים ארכיאולוגיים, לשוק העתיקות בירושלים, תוך טענה שמדובר בעתיקות שמקורן מהר הבית, וכך גם פרסם העתונאי אורי דן במאמר שפרסם לפני מספר חודשים בעיתון אמריקאי לגבי ממצאים נדירים שהוברחו מהר הבית וערכם הכספי עצום, ואף שיש להתייחס לידיעות אלה בזהירות רבה, יש חשש גדול שממצאים עתיקים נדירים רבים מוברחים מחוץ להר הבית.

 

8.           גם בתחילת השנה דיווח הוועד על רכב אזרחי שהצליח להכנס לתוך הר הבית, והעמיסו עליו קרטונים עמוסים, והדברים גם הוגשו במסגרת החומר לבג"צ בעתירה שהגשנו, והמשטרה נאלצה להודות שאכן נכנס במועד שצויין רכב, אך טענה טיעון מגוחך שהוא הוציא חומרי ניקיון ששימשו לצורך עבודות.

 

9.           אין ספק שאנשי הוועד לא מגלים את כל מקרי ההברחה והוצאת החומרים מהר הבית, וסביר להניח שמגלים רק חלק קטן מהן דבר העשוי להצביע על ההיקף הרחב של התופעה ועל חומרתה הרבה.

 

10.       קיים חשש חמור שאנו מאבדים שכיות חמדה ואוצרות ארכיאולוגיים שערכם ההיסטורי המחקרי והלאומי לא יסולא בפז, וחובה עלינו לעשות כל מאמץ למנוע זאת.  

 

ו.  הבאת אבנים גדולות לאזור משור האבן הגדול וחשש להפעלתו המחודשת.

 

1.           לפני מספר שבועות הובאו מחדש אבנים גדולות מתוך שטח הר הבית לקרבת המבנה בו מצוי משור האבן התעשייתי הענק, שבמשך חודשים ארוכים פעל בניסור אבנים עתיקות גדולת מתוך הר הבית, לצורך הפיכתן לחומר גלם כאבני ריצוף ובניה, בעבודות השונות שהווקף המוסלמי ביצע בהר הבית בשנה האחרונה.

 

2.           לאור מחאותינו ותביעותינו הנמרצות בעבר הופסקה עבודת המשור, והשר לביטחון פנים הורה להרחיק את האבנים משטח המשור ולהפסיק  את פעולתו.

 

3.           החזרת האבנים הגדולות לקרבת המשור, והמשך הימצאותן במקום גם השבוע, מעידה כנראה על חידוש עבודתו של המשור לאחר שתקופה מסוימת הוא חדל מעבודתו, והדברים מעוררים דאגה רבה.

 

ז.  התנפחות הכותל הדרומי והחשש להתמוטטותו.

 

1.            מזה תקופה ארוכה החלה תופעה חמורה של התנפחות הכותל הדרומי, ככל הנראה כתוצאה של השינויים הפנימיים שנעשו מעברו הצפוני במהלך הסבת מבנה אורוות שלמה למסגד. התנפחות זו המגיעה למימדים חמורים (בין 50 ל-100 ס"מ), ממשיכה להתנפח באופן בולט הנראה לעין, ועלולה לגרום בתוך שנים אחדות, ואולי אף הרבה פחות !! להתמוטטות הקיר שהוא הכותל הדרומי של הר הבית, על כל ההשלכות החמורות שיש לכך כולל חשש לפגיעה קשה בנפש, ומדינת ישראל כריבון במקום, חייבת לפעול לאלתר ולטפל בבעיה, בדרך שתמנע כל סכנה וכל פגיעה במתחם ההיסטורי הארכיאולוגי הדתי הייחודי הזה.

 

2.           למרות שהדבר ידוע לשלטונות, גם בנושא זה לא נוהגת הממשלה כפי שממשלה ריבונית המתייחסת ברצינות לחובתה ולאחריותה היתה נוהגת, ובמקום לפעול באופן נמרץ ונחוש לטפל במהירות וביסודיות בבעיה כדי למנוע את קריסת  הכותל שאיש אינו יכול לערוב אם יוכל לשרוד את החורף הקרוב, נמנעת הממשלה מפעולה כזו ומתנהלת בעצלתיים גם בנושא זה.

 

 

2.  פעולות ממשלת ישראל ורשויות השלטון.

 

 

      א.  הימנעות הממשלה מהפסקת העבודות בהר הבית.

 

1.            למרות כל בקשותינו והתראותינו לך ולכל גורמי הממשלה והשלטון הנוגעים בדבר, לא הפסיקה הממשלה בראשותך את ביצוע העבודות בהר הבית, אף שהיא נקטה מספר צעדים חשובים לצמצומן והגבלתן ועל כך אנו מברכים.

 

2.           הממשלה לאחר מספר חודשים של הימנעות מכל פעולה, עצרה החל מחודש יוני את המשך עבודות הריצוף, אסרה על הכנסת חומרי בניה להר הבית, אסרה על הוצאת שפכים עפר ואבנים מתוך ההר, ומאוחר יותר אסרה את המשך  עבודת משור האבן הענק שנמצא בהר הבית וניסר אבנים עתיקות.

 

3.           צעדים אלה מוכיחים כי הממשלה יכולה להפסיק לחלוטין את ביצוע כל העבודות  בהר הבית, והדבר תלוי ברצונה ובהחלטתה, אך עד לרגע זה לא התקבלה החלטה גורפת להפסקת כל העבודות בהר הבית, ומניעת הכנסה והוצאה של כל  דבר הקשור אליהן, וכן לא מפקחים על המשטרה שתפעל בנחישות ובדקדקנות למילוי הוראות אלה בצורה מלאה.

 

4.           בשל כך נמשכות ומתאפשרות כל הפעולות המתוארות לעיל, ביחס לעבודות הנמשכות ללא הפסקה בהר הבית, ולהמשך הכנסת חומרי בניה והברחת חומרים אל מחוץ להר הבית.

 

5.           בשיחות שקיימנו עם שמונה משרי הממשלה, שמענו מכולם הזדהות עם טיעונינו, חרדה לגבי הפגיעות החמורות במקום, ורצון להפסיק זאת ולמנוע את  המשך העבודות, אך בפועל לא נעשית כל פעולה להפסקה מיידית ומוחלטת של כל העבודות במקום, וכולם טוענים שראש הממשלה הוא האחראי לנושא וההחלטה בידיו.

 

6.           רוב השרים שפגשנו מאמצים את הצעותינו להפסקה מוחלטת של כל העבודות, ואנו יודעים כי הדברים הוצעו לך על ידי השרים, אך אתה מסרב לקבל החלטה, ולהפסיק באופן מוחלט וסופי את כל העבודות.

 

     ב.  המנעות ראש הממשלה מפגישה עמנו ואף ממתן  תשובה למכתבינו.

 

1.           מייד עם כניסתך לתפקידך פנינו אליך בדחיפות ביום 13.3.01  לאור חומרת האירועים באותה עת, ולאחר מכן שלחנו ארבעה מכתבים נוספים בתאריכים 29.3.01 , 6.5.01 ,11.7.01 , 27.8.01 , אך לצערנו לא מצאת לנכון להיפגש עמנו, ואף לא לבקש מגורם כלשהו בלשכתך לעשות כן.

 

2.           לצערנו אף לא זכינו כלל לתשובה על מרבית מכתבינו, פרט לתשובה אחת של מר גדעון סער מיום 23.7.01 , שבה חזר על דבריו השגויים של השר לביטחון פנים מר  עוזי לנדאו, שנאמרו מעל דוכן הכנסת ביום 11.7.01  בהסתמך על דיווחים מטעים של משטרת ישראל, כפי שהראינו לשר לנדאו כעבור יומיים בפגישה בלשכתו, בעזרת עדויות חד משמעויות ובהן צילומים מהאוויר ומהקרקע.

 

3.           התעלמות זאת מכל פניותינו מהווה המשך להתנהגותו הלא ראויה של ראש  הממשלה הקודם מר אהוד ברק, שהתעלם לחלוטין מעשר !! פניות מפורטות אליו  בכתב שנשלחו בין החודשים 4/00 עד 13.2.01 , וגם הוא לא מצא לנכון לפגוש אותנו, או לדאוג שגורם כלשהו יפגוש אותנו, ואף לא טרח לענות כלל על מכתבינו.

 

4.           תקוותנו כי לאור הצהרותיך ועמדותיך בעבר בזכות מאבקנו ופעולתנו, תפעל בדרך שונה ותטה אוזן לדברינו התבדו, ובכך נחלנו אכזבה עמוקה.

 

5.           בדיון שנערך  בבג"צ כחודש לאחר כניסתך לתפקידך ביום 3.4.01 , בעתירתנו להביא להפסקת הפגיעה והרס העתיקות בהר הבית, ביקשו מאיתנו שופטי בג"צ למשוך את עתירתנו , (ולא דחו אותה כפי שכתב לנו לאחרונה בטעות עוזר היועץ המשפטי), ובדבריהם הם ציינו כי יש לתת לך את הזמן לפעול, והביעו את הערכתם כי לאור דבריך וחתימתך על העצומה הציבורית, עליה חתמו מרבית שרי הממשלה הנוכחית ובהם השר לביטחון פנים ושרת החינוך, יחד עם שמונים ושניים חברי כנסת מכל סיעות הבית (למעט הסיעות הערביות), סביר שתפעל כנדרש וכראוי, אך גם הערכה זו התבדתה, ומצב הדברים החמור בהר הבית לא בא על תיקונו עד לרגע זה.

 

     ג.  סרוב שר המשפטים להפגש עמנו.

 

1.           על אף העבירות החמורות המתבצעות בהר הבית, תוך הפרת חוקי מדינת ישראל ובהם חוק העתיקות וחוק התכנון והבניה, ועל אף הכישלון  המחפיר של המשטרה לאכוף את החוק  במקום, למנוע את הפרות החוק, ואת ביצוע העבירות של בניה לא חוקית והרס עתיקות מאסיוויים ואינטנסיבייים, מסרב שר המשפטים להיפגש עמנו, בטענה כי הדברים מסורים לאחריות ראש הממשלה ועלינו להיפגש  עמו, ובכך הוא ממשיך את התנהגותו הלא ראויה של קודמו השר יוסי ביילין שסירב גם הוא במשך כשנה להיפגש עמנו.

 

2.           גם הטענות הקשות שהעלינו לגבי מהימנות דיווחי המשטרה, ודברינו כי הדרג המדיני ניזון ממידע שגוי ולא נכון שמעבירה לו משטרת ישראל, תוך ציון העובדה שבידינו ראיות מוצקות המוכיחות את טענותינו, לא הניעה את שר המשפטים להיפגש עמנו, לשמוע את דברינו, ולראות את הממצאים שעליהם מבוססות טענותינו.

 

ד. דיווחי משטרת ישראל אינם אמינים, ואינם משקפים את המתרחש בהר           הבית.

 

1.           במשך תקופה ארוכה של למעלה משנה נוכחנו בעובדה המדהימה שדיווחי משטרת ישראל אינם עולים בקנה אחד עם המציאות המתרחשת בהר הבית, ועם הנתונים החד משמעיים המגיעים לידיעתנו מגובים בצילומים, והדברים נמשכים ללא הפסקה גם בשבועות האחרונים.

 

2.           המשטרה מכחישה כי מתבצעות עבודות בחללים התת קרקעיים , וכי מדובר במבצע ייחודי ורחב היקף, היא מסתירה את העובדה הגלויה לעין כל לאור השמש כי מתבצעות עבודות במספר בורות, וכי לא מדובר רק בשאיבת מים, וגם בדיון האחרון בועדת החינוך ביום 20.11.01 טען מפקד העיר  העתיקה כי עבדו רק !! בתוך בור מים אחד, שגם בו המשטרה הפסיקה את העבודה בחודש מרץ, ובשאר הבורות רק שואבים מים, וגם זאת  רק בפיקוח צמוד של אנשיה.

 

3.           טענות אלה עומדות בסתירה מוחלטת לצילומים מהאוויר ומהקרקע שנמצאים בידינו וסותרים טענות אלה, כולל מהחודשים האחרונים, ובתגובה לדברים אלה בועדת החינוך, הראו חברי הוועד מייד לשר לביטחון פנים מר עוזי לנדאו וליו"ר הועדה מר זבולון אורלב, צילומים מהחודשים אוגוסט וספטמבר בהם נראים פיגומים על בורות מים שונים בהר, לצורך הרמת דליים והוצאת חומר, מפתחי הבורות באמצעות חבלים, ומנוע חשמלי.

 

4.           עבודות החפירה בתוך הבורות מתבצעות גם בשעות החשיכה, ובמהלכן מוצאים חומרים רבים עפר ואבנים מתוך הבורות, ואבנים עתיקות מסותתות ומגולפות הוצאו מתוך הבורות, ונלקחו ע"י אנשי התנועה האיסלאמית ואנשי הווקף לאיחסון במקומות שבשליטתם.

 

5.           המשטרה טוענת כי מדובר בניקוי שיגרתי של בורות המים כפי שהיה בעבר, וכי מתבצעת רק שאיבת מים ללא עבודה בתוך הבורות, אף שניקוי כזה לא התבצע בעבר לא כשיגרה ולא כמבצע מיוחד, ובעזרת טיעון זה היא מנסה לבטל את כל הטיעונים החמורים, לגבי החשיבות והחומרה של מבצע " ניקוי " החללים התת קרקעיים הנוכחי.

 

6.           טיעוני המשטרה עומדים גם בסתירה לפרסומים בעתונות הערבית, שגם הם טענו שמדובר במבצע מיוחד!! שעומד בראשו שייח ראייד סאלח ראש התנועה האיסלאמית הישראלית, ושמטרתו להביא את מי מעיין הזמזם הקדושים ממכה לבורות המים בהר הבית, ובמסגרתו עובדים עשרות אנשים בתוך בורות המים בעבודות ניקיון, וזאת בסתירה מוחלטת לטענות מפקדי משטרת ירושלים, (פורסם ביום 22.6.01 בעיתון התנועה האיסלאמית צות אלחק ואלחריה, ובעיתון אל קודס בתאריכים 30.7.01 , ו- 10.9.01 ).

 

7.           לאחר שהוועד שלל את טענות המשטרה כי מדובר בניקוי שיגרתי, ולאחר שנשלחו למפקד מחוז ירושלים במשטרה ניצב מיקי לוי שתי חוות דעת של ארכיאולוגים בכירים, פרופ. עמוס קלונר ודר. דן בהט ששימשו ביחד כעשרים שנה כארכיאולוגים האחראים על הר  הבית ברשות העתיקות, ושניהם דיווחו כי לא ידוע להם על  "ניקוי בורות מים שגרתי " , עוד טרחה המשטרה להתקשר לאחד מהם, וניסתה לרענן את זכרונו ולשכנע אותו, שכן היה ניקוי בורות שגרתי, אך הוא נשאר דבק בעמדתו המקורית. 

 

8.           הטענה כי כך היו הדברים מימים ימימה, וכי מדובר בדברים שגרתיים וכו' הינה דפוס התנהגות חוזר ונשנה של המשטרה שנתקלנו בו בשנתיים האחרונות, בניסיון להפחית מחומרת הדברים הנעשים, ולשלול את טענותינו החמורות, וזהו ניסיון לסמוך על כך שאיש אינו בקי לפרטי פרטים בנעשה בהר הבית, ובמיוחד לא הדרג המדיני שמתחלף בדרך כלל תוך זמן קצר, ואך טבעי שאינו בקי בפרטי העבר במקום.

 

9.           לפיכך סבורה המשטרה שאפשר להמציא נתונים לגבי העבר, ולצייר אותו בדרך הנוחה למשטרה, שלא תחייב אותה לפעול ולעשות מעשה, וכך היא טוענת שהיו בעבר עבודות ניקוי שגרתיות בבורות המים, אף שלא התבצעו כאלה בעבר, וטענה בעבר שחלקו המזרחי של הר הבית היה סגור תמיד לביקורי הציבור, וכי ההר היה סגור תמיד לסיקור עיתונאי חופשי, וטענות נוספות שנועדו להצדיק ולתרץ את חוסר רצונה של המשטרה למנוע מהווקף, לעשות במקום ככל העולה  על רוחו, ולהכתיב את נוהלי הפעילות במקום.

 

10.       המשטרה מסתבכת בגירסאות סותרות כדי להסביר מידע על הכנסת חומרי בניה והברחת קרטונים בהם אנו חוששים מוצאים עתיקות מהר הבית, כפי שמפורט לעיל בפרק א' לנספח העוסק בהמשך הפעילות בהר הבית, וכך לדוגמא ניתנו ארבע גרסאות שונות שאינן אמת לתרץ את כניסת המשאית ביום 20.11.01 , ולמרות זאת אף גורם אינו קורא את המשטרה לסדר, ותובע ממנה הסבר לדברים החמורים המתרחשים מתחת לאפה, ובמקום הנתון לאחריותה, תוך הפרה בוטה וחמורה של הנחיות חד משמעיות שנתן לה השר לביטחון פנים, כפי שהבהיר לנו בפגישתנו בחודש יולי.

 

11.       בפניה קודמת אליך ציינו כי יש כוונה והחלה עבודה להקים אנדרטת זיכרון לפייסל חוסייני בהר הבית, בבמה המזרחית הגדולה בפינת גרם המדרגות היורד לאורוות שלמה, ושוב מצאה המשטרה תרוץ תמוה והסבר מופרך לפרש את העבודה שהחלה במקום, וטענה בתשובה כי מדובר בהוצאת המרצפות בשל

 

 

שקיעתן , ועוד ציינה בתשובתה ליועץ המשפטי לממשלה בנושא כי האזור כוסה מחדש במרצפות, וגם דבר זה אינו נכון לחלוטין !! והמרצפות לא הושבו למקומן, כפי שמעידות תמונות שבידינו.

 

12.       המשטרה לא פועלת לאכיפת החוק בהר הבית, ולא חוקרת ופועלת למיצוי הדין עם מי שמעורבים בהרס העתיקות החמור והמשמעותי ביותר שקרה אי פעם במדינת ישראל, כולל ביחס לשייח' ראייד סאלח, ראש התנועה האיסלאמית הישראלית, שהוא הרוח החיה, היוזם, והמוציא לפועל של כל הפעילות בנושא לאורך שנים, והינו אזרח ישראל הכפוף לחוקיה, ומפר אותם בריש גליי, בבוטות, ובנחישות.

 

13.       המשטרה מסרבת מזה קרוב לשנה להיות עם אנשי הוועד בקשר, מסרבת להיפגש, לראות, ולשמוע את המידע הרב שיש בידי אנשי הוועד, וכל זאת כיוון שהועד מעז לחלוק בפומבי על דיווחיה, ולטעון שאינם נכונים, ובמקום להיפגש לבחון את הנתונים שבידינו ולהתרשם מהם, משחקת המשטרה במשחקי כבוד ומחרימה את אנשי הוועד, תוך הפרה חמורה של חובותיה המקצועיות לשמירה על קיום החוק, ושלמות האתר הארכיאולוגי החשוב ביותר במדינה.   

 

14.       בתשובה לטענה זאת של הוועד השיבה המשטרה הן לשר לביטחון פנים והן ליועץ המשפטי לממשלה, כפי שעולה ממכתבו של עוזרו עו"ד יעקב שפירא מיום 1.11.01 , כי מפקד המחוז ענה שנציגי הוועד פגשו את נציגי המשטרה במסגרת דיוני הצוות בראשות דר. עמי גלוסקה, ורק שכח משום מה לציין שמדובר בפגישות שנערכו בחודש פברואר 2001 לפני תשעה חודשים, ומאז עלו טענות רבות ועדויות רבות על המשך העבודות ופגיעות קשות בעתיקות, ומשטרת ירושלים בהנחיית מפקד המחוז, מסרבת במשך כל השנה האחרונה !! להיפגש לשמוע ולראות את הממצאים החמורים שיש בידי הוועד, לגבי הפרות החוק החמורות הממשיכות להתבצע בהר הבית.

 

15.       גם טיעון המשטרה שהצוות בראשות דר. גלוסקה לא מצא ראיות לטיעוני הוועד הינו חסר בסיס שכן מדובר "בצוות בדיקה מטעם" , שבראשו עמד עוזר השר הקודם לביטחון הפנים שכלפיו הופנו מרבית הטענות, ואיתו ישבו בעיקר אנשי משטרה, שגם כלפיה הופנו טענות חמורות וקשות, ולא יתכן שהגוף עליו מתלוננים שהוא מתרשל ולא עושה את מלאכתו נאמנה, יהא זה שיישב לחקור ולבדוק את מחדליו, ובסיום יקבע שאין דופי בפעולתו.

 

16.       בפני הצוות של דר. גלוסקה שאין אנו יודעים מה הרכבו גם כיום, הוצגו ע"י אנשי הוועד עדויות וראיות שבהחלט היה בהן מידע רב, אך הצוות בחר להתעלם ולטייח את הדברים שהובאו בפניו, אם אכן קבע שאין בסיס לטענות שהועלו בפניו, דבר שאנו רואים בחומרה רבה, ולאחר מכן מנסה משטרת ישראל שכאמור אנשיה היו מרבית הנוכחים בישיבות הצוות, לטעון שהצוות מנקה אותה מכל אשמה, ואין בסיס לטענות נגדה.

 

17.       עד לרגע זה למרות בקשותינו הרבות, ועל אף שהצוות מונה לבדוק את טענות הוועד, לא הוצגו ממצאי וקביעות הצוות הנ"ל בפני אנשי הוועד, והדבר אינו מתקבל על הדעת, ומצביע פעם נוספת על מגמה להסתיר מידע חשוב וחיוני מעיני הציבור הרחב ללא כל הצדקה, ואנו תובעים לקבל לעיוננו את ממצאי דו"ח גלוסקה.

 

18.       המשטרה טענה במהלך השנה האחרונה, שאין מתבצעות עבודות ריצוף בהיקפים חריגים כפי שטען הועד, שלא מוכנסות כמויות גדולות של חומרי בניה ללא כל הגבלה ופיקוח, שאין פגיעה בעתיקות, שלא בוצעה עבודת חפירה ופגיעה ברצפת הרמה קרוב לכיפת הסלע בהר הבית, שאין משור מיכני ענקי בהר הבית, שהמשור אינו חותך ומנסר אבנים עתיקות,  שטרקטורים אינם מבצעים עבודות בהר הבית, וכל הדברים הללו ורבים נוספים שטענה המשטרה הוכחו על ידי אנשי הוועד כלא נכונים, דבר המחייב בחינה יסודית של הטענות והפקת לקחים לשינוי המצב בעתיד.

 

      ה.        היועץ המשפטי לממשלה נמנע מלפגוש אותנו זה יותר משנה, ולגבש נוהל     לאישור ביצוע עבודות במקרים חריגים בהר הבית.     

 

1.           מאז פגישתנו היחידה עם היועץ המשפטי לממשלה בחודש 6/2000 , הוא נמנע מלהיפגש עמנו פעם נוספת, על אף שכבר אז הוא הודה בחומרה הרבה של מצב הדברים בהר, ואף שמאז הצטבר בידינו חומר רב חדש נוסף, והדברים הולכים ומחריפים ונמשכים.

 

2.           בפגישה זו אמר היועץ המשפטי לממשלה כי לא ניתן יותר להצדיק בטיעוני ביטחון את הימנעות הממשלה מהפסקת העבודות והפגיעות החמורות בעתיקות, ציין שלא ניתן יהיה להגן על מעשי הממשלה בפני בג"צ בנימוקים של טעמי ביטחון, והצדיק את הדרישה להפסקת העבודות בהר הבית, ובכל זאת אין הוא פועל במסגרת סמכותו להפסקת הפרות החוק במקום, שגם כיום התירוץ היחיד לקיומן פרט לניסיונות להכחיש את עצם קיומן, הוא החשש מטעמי ביטחון, והכניעה המוחלטת לאיום זה באלימות, שלא יתכן במדינת חוק מתוקנת.

 

3.           לפני כחמישה עשר  חודשים ביום 20.8.00 פנינו ליועץ המשפטי במכתב ארוך ומפורט בנושאים שונים כולל חופש התקשורת וסיקור הנעשה בהר, וביקשנו בין השאר להכין נוהל מחייב לבחינת ואישור בקשות לביצוע עבודות ופעולות כלשהן במקרים חריגים ומיוחדים בהר הבית תוך שמירת הסטטוס קוו במקום, ואף הצענו טיוטת הצעה לנוהל כזה.

 

4.           לצערנו לא זכינו לכל תשובה על מכתב זה בכלל ובעניין הנוהל בפרט, על אף החשיבות הרבה שיש לגיבוש נוהל מחייב כזה, שימנע כל פעולה לא חוקית לא מאושרת ולא מתואמת.

 

5.           ביום 10.9.01 פנינו ליועץ המשפטי לממשלה במכתב מפורט, המציין בעיות קשות בעניין המשך העבודות והרס העתיקות במקום, ובין השאר ציינו את חוסר האמינות של דיווחי המשטרה, ואת סילוקה של רשות העתיקות מזה למעלה משנה מהר הבית, וביקשנו פגישה דחופה.

 

6.           לצערנו גם במקרה זה לא הסכים היועץ המשפטי להיפגש, וכל שמצא לנכון לעשות הוא לבקש את תגובת משטרת ישראל, שעליה ועל חוסר אמינות דיווחיה התלוננו בפניו במכתבנו, ולכתוב לנו את תגובתה שהיתה ידועה לנו מראש, וידוע לנו שאינה נכונה, וכן לבקש את תגובת רשות העתיקות שלא נמצאת כלל בהר הבית מזה 14 חודשים, והמידע שבידיה מגיע אליה מדיווחי המשטרה עליהם אנו חולקים.

 

7.           לאור תלונתנו על דרך טיפול ובדיקה זו, ולחצינו לקיים פגישה ולהציג את הממצאים שברשותנו, נפגש עמנו עו"ד יעקב שפירא עוזר ראשי ליועץ המשפטי לממשלה ביום 10.12.01 , ושטחנו בפניו בהרחבה את המידע והראיות המצויים בידינו.

 

ו.  רשות העתיקות סולקה מהר הבית, ואינה מנהלת מאבק ציבורי להחזרת           הפיקוח מטעמה, ולהפסקת העבודות והפגיעות בעתיקות בהר הבית.

 

1.           מאז תחילת אירועי הלחימה בסוף 9/2000 סולקו פקחי רשות העתיקות מהר הבית, והעבודות והפגיעות שנעשו במקום במהלך 14 החודשים האחרונים נעשו ללא כל פיקוח ובקרה של אנשי הרשות.

 

2.           הרשות יודעת על המתרחש בהר בעיקר מדיווחי המשטרה, וגם מדיווחי הוועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית, ועל אף שהיא רואה בחומרה את סילוקה מהר הבית, היא אינה פועלת מבחינה ציבורית כפי שחובתה כרשות ציבורית המופקדת מטעם המדינה והציבור על שמירת המורשת הארכיאולוגית בכל אתר, ובמיוחד באתר העתיקות החשוב והמשמעותי ביותר בארץ, ואינה דואגת להבאת הדבר לידיעת הציבור, ולהשבת הפיקוח לקדמותו.

 

3.           כך נוצר מצב לא סביר שהועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית, הוא הגוף היחיד המנהל מאבק ציבורי להחזרת הפיקוח הארכיאולוגי של רשות העתיקות בהר הבית, תוך מתן סמכויות מלאות בידיה לקיים פיקוח קפדני מלא ומשמעותי על כל המתרחש בהר הבית.

 

4.           בפגישה שקיים הוועד עם שרת החינוך גב. לימור לבנת ומנכ"ל רשות העתיקות מר שוקה דורפמן ביום 22.8.01 , הסכים מר דורפמן כי נגרמות פגיעות קשות לעתיקות במהלך עבודות ופעולות שמתבצעות בהר הבית גם בתקופה זו, והדגיש את החשיבות של החזרת הפיקוח של רשות העתיקות במקום, אך רשות העתיקות לא פועלת בצורה נמרצת ולא יוזמת מאבק ציבורי להחזרת פיקוח הרשות בהר הבית, ולהפסקת העבודות והפגיעה בעתיקות  המתרחשים בהר הבית.

 

5.           טענת ממשלת ישראל כי הווקף המוסלמי מונע  את כניסת פקחי רשות העתיקות אין לה שחר, שכן משטרת ישראל היא השולטת בהר הבית ובשעריו, ואם היה הדבר תלוי ברצונו של  הווקף המוסלמי או נמצא ביכולתו, גם שוטרי משטרת ישראל היו מסולקים מהר הבית.

 

6.           לפיכך סילוקם של פקחי רשות העתיקות מהר הבית נובע מכניעתה המבישה של ממשלת ישראל לרצון הווקף לשלוט בהר הבית, ולא ידוע לנו כלל על דרישה ספציפית של הווקף לסלק את אנשי רשות העתיקות מהר הבית.

 

7.           אנשי רשות העתיקות הינם אנשי זרוע שלטונית של ממשלת ישראל, ופועלים שם מטעמה ומכח חוקיה וסמכותה, ולפיכך כפי שהמדינה עומדת על חובתה וזכותה להציב במקום כח משטרה גדול המונה למעלה ממאה שוטרים, למורת רוחו ולמרות התנגדותו של הווקף המוסלמי, כך ניתן להציב גם פקח אחד בודד קבוע, שיפקח מבחינה מקצועית ארכיאולוגית על המתרחש במקום, ויתריע על כל פגיעה במקום.

 

8.           סירובה של ממשלת ישראל לאפשר זאת, והסכמתה להשאיר את המקום ללא פיקוח ארכיאולוגי, נובעים לא מחוסר יכולתה, כי אם מאי הכרתה בחשיבות הנושא של שמירת העתיקות בהר הבית, ומנכונותה להשלים עם פעולות הבניה הנרחבות, והרס העתיקות החמור, המשנים את פניו של הר הבית תוך שינוי דרסטי של הסטטוס קוו במקום, ומוחקים כל שריד הקושר אותו לעברו היהודי. 

 

ז.  עירית ירושלים לא פועלת להפסקת העבודות בהר  הבית.

 

1.           גם עירית ירושלים למרות פגישות רבות שקיימנו בנושא עם ראש העיריה מר אהוד אולמרט, והמידע הרב שהצגנו בפניו בדבר הנזקים החמורים הנגרמים לעתיקות, לא פועלת באופן הנדרש לעצור את פעילות הבניה בהר הבית.

 

2.           על אף התמיכה המילולית והשבחים לפעילות הועד שמביע ראש העירייה, הוא לא נקט בשום צעד מעשי להפסיק את פעילות הבניה, לא פועל לעקוב וללמוד על המתרחש במקום, ולא מנסה באמצעות מהלכים משפטיים ציבוריים תקשורתיים ואחרים להפסיק  את המתרחש.

 

3.           למרות יכולתו של ראש העירייה להפעיל מערכות עירוניות שונות הקשורות לנושא ויכולות לסייע, כמו מערכת הפיקוח, הייעוץ המשפטי, הדוברות ויחסי הציבור, לא פועל שום גורם עירוני בצורה כלשהי, להפסיק את ההרס העצום הנמשך בהר הבית מזה קרוב לשנתיים, ואפילו לא לעקוב אחר המתרחש ולדווח עליו לציבור ולגופי השלטון.

 

ח.  מניעת התקשורת מלדווח על המתרחש בהר הבית בשל שימוש פסול לרעה         בטעמי בטחון. 

 

1.           ממשלת ישראל מונעת מהתקשורת הישראלית והזרה מלדווח על הנעשה בהר הבית, ולמעשה מטילה מסך של איפול וסודיות על כל הפעולות הלא חוקיות  שמבצעים הווקף והתנועה האיסלאמית הישראלית בהר הבית.

 

2.           בעשותה כך פוגעת ממשלת ישראל בזכויות יסוד דמוקרטיות של  אזרחי המדינה, ובהן זכות חופש המידע, וקיומה של עיתונות חופשית, ומונעת מהם מידע אמין ומלא על כל המתרחש בהר בשנתיים האחרונות.

 

3.           מניעת חופש הסיקור התקשורתי נעשית תוך שימוש לרעה בטעמי ביטחון, וניצולם הפסול  כדי לחפות ולהסתיר את מחדליה של הממשלה, ואת אוזלת ידו של השלטון, למנוע את העבירות החמורות והפרות החוק, שנעשות במימדים עצומים בשטח הר הבית מזה כשנתיים.

 

4.           התירוץ למניעת עליית עתונאים להר הבית הוא שהווקף מסרב להתיר להם, אך שוב בפועל הדבר נתון להחלטת משטרת ישראל שפועלת עפ"י הנחיות הדרג המדיני, והמשטרה היא ששולטת בשטח ההר ובכניסה אליו, ולפיכך אם היא היתה רוצה היתה יכולה לאפשר את עליית העיתונאים בביטחון מלא לשטח ההר, ולאפשר להם לבצע את תפקידם הציבורי החשוב, גם אם הדבר נעשה למורת רוחם של אנשי הווקף.

 

5.           אך טבעי הוא שעבריינים שמבצעים עבירות חמורות על חוקי המדינה ללא היתר תוך גרימת נזקים חמורים בהיקף עצום, ירצו להעלים את מעשיהם מעין הציבור, ולמנוע ממנו לדעת על כך, אך לא מובן איך במקרה זה משתפות המשטרה והמדינה פעולה עם העבריינים, ומסייעות להם בהסתרת מעשיהם מעין הציבור, ע"י חסימת דרכם של העיתונאים מלהיכנס להר, להתרשם מהמצב האמיתי בשטח, ולדווח על כך לציבור.

 

6.           אם אכן אין מה להסתיר בהר הבית, ודיווחי המשטרה נכונים ומדויקים, יש להניח כי לאור ההאשמות החמורות של הועד על חוסר האמינות של דיווחי המשטרה, היתה המשטרה כבר דואגת להעלות עיתונאים כדי להפריך את הטענות המתמשכות של אנשי הוועד, על המשך העבודות והפגיעה הקשה שהן גורמות, והימנעותה מכך מצביעה גם היא על החשש שטענות הועד יאומתו.

 

7.           גם ביחס לפעולות הועד עשתה המשטרה מאמץ למנוע ממנו לקבל מידע על הנעשה בהר, וניסתה לחסום את מקורות המידע שלו, וקשה להאמין איך במקביל למאמצים הגדולים שעושה הוואקף להסתיר את פעולותיו, ולמנוע את דליפת המידע עליהן מתוך ההר, עושה המשטרה מאמץ מקביל במגמה לחסום את יכולת הועד להשיג מידע על הנעשה בהר.

 

8.           לצערנו ידוע לנו על ניסיונות ומאמצים של המשטרה, למנוע  מהוועד לקבל מידע על הנעשה בהר הבית בדרכים שונות, כולל איום ואזהרה כלפי אנשים שחשודים כמוסרים מידע לוועד, שלא להתקרב להר הבית, כדי לשלול מהם אפשרות לאסוף מידע ולדווח לוועד, וזוהי תופעה חמורה ביותר ובלתי חוקית במדינת חוק חופשית ודמוקרטית, ויש להפסיקה לאלתר.

 

9.           שלילת חופש כניסה של עיתונאים להר הבית, מותירה את המקום לסיקור בלעדי של עיתונאים שהווקף רוצה ביקרם, ואלה כמובן עיתונאים שכותבים באהדה למעשיו ועל פי תכתיביו, וכתוצאה מכך לא רק שנשלל מהציבור מידע חופשי וגלוי על המתרחש בהר, אלא שמאפשרים לווקף לצייר בתקשורת תמונה מעוותת וחד צדדית, כאילו אין כל בעיה בהר הבית, ואין כל פגיעה ונזק לעתיקות, וגם זה באופן תמוה, לא גורם לממשלה לאפשר סיקור חופשי מלא וגלוי של המתרחש בהר הבית.

 

 

 

 

חברי הועד:

 

טדי קולק

 

חיים  גורי

 

א.ב. יהושע

 

יזהר סמילנסקי

 

פרופ. אבי רביצקי

 

פרופ. אוריאל רייכמן

 

משה לנדוי  *

 

מאיר שמגר  *

 

מרים בן פורת

 

מלקולם  הונליין

 

ד"ר מרטין וייל

 

ארכיאולוגים :

 

פרופ. אברהם בירן **

 

פרופ. אפרים שטרן***

 

פרופ. משה כוכבי  

 

פרופ. אליעזר אורן

 

דר. גבי ברקאי

 

הלל גבע

 

פרופ. עמי מזר

 

דר. אילת מזר

 

דר. זאב משל

 

פרופ. אהוד נצר

 

פרופ. עמוס קלונר

 

רא"ל מיל. דן שומרון

 

אלוף מיל. מאיר דגן

              

אלוף מיל. צבי זמיר

 

אלוף מיל. יצחק חופי

 

אלוף מיל. יורם יאיר

 

יעקב יניב

 

אלוף מיל. שלמה להט

 

דר. שמואל ברקוביץ

 

מיכאל גל

 

ישראל כספי

 

דר. אורית צור

 

 

* נשיא בית המשפט

העליון לשעבר

** נשיא החברה לחקירת

א"י  ועתיקותיה

*** יו"ר המועצה 

לארכיאולוגיה