הועד למניעת  הרס העתיקות  בהר הבית

 

 

לכבוד                                                                                                                                      23.6.00

ראש הממשלה                 

מר אהוד ברק                                                                                                                           דחוף

שלום רב

 

הנדון:  1.  קריאה דחופה להפסיק באופן מיידי  !!!   את הפגיעה החמורה בארכיאולוגיה                               הנמשכת ומתבצעת כיום ע"י הואקף המוסלמי בהר הבית, תוך הפרת שלטון החוק,                       ולנקוט בצעדים הבאים באופן מיידי:

           א. הפסקת הכנסת כלי עבודה וחומרי עבודה, והוצאת עפר ושפכים מהר הבית

           ב. פתיחת ההר לסיקור חופשי של ההרס הארכיאולוגי ע"י העיתונות הישראלית                       והבינלאומית.

           ג. הצבת פקח קבוע של רשות העתיקות על הר הבית.

           2.  בקשה לפגישה דחופה אתך בנושא.

 

1.       בימים אלה נמשכת פגיעה נרחבת בעתיקות במתחם הר הבית, ע"י הואקף המוסלמי שממשיך בביצוען של עבודות בשטח ענק של כ- 15,000 מ"ר ,  בחלק המזרחי של הר הבית, בין מבנה אורוות שלמה לבין שער הרחמים, לאורך כ- 250 מטר של החומה המזרחית.

 

2.       עבודות אלה מבוצעות תוך הפרת החוק באופן מוחלט וקיצוני, בידיעת ואישור ראש הממשלה !! והיועץ המשפטי לממשלה !! וללא כל יכולת פיקוח ובקרה אפקטיביים של רשות העתיקות, שאנשיה מנועים מלקיים פיקוח אמיתי, ואפילו תיעוד ובקרה כפי שמקובל בכל אתר ארכיאולוגי אחר במדינה, אף שמדובר באתר הארכיאולוגי החשוב ביותר בישראל.

 

3.       אנו מבקשים ממך להפסיק באופן מיידי את ההפקרות המתמשכת בשמירת ואבטחת עתיקות הר הבית, שערכן המדעי, התרבותי, והארכיאולוגי לא יסולא בפז, ולעצור את השערוריה של הרס מתמשך של הארכיאולוגיה בהר הבית, תוך גילוי אוזלת יד וחוסר אונים מוחלט של ממשלת ישראל, במניעת ההרס.

 

4.       אנו מבקשים ממך לנקוט בצעדים הבאים באופן מיידי !!! :

א.      לסגור את שערי הר הבית הנמצאים בשליטת משטרת ישראל, בפני כניסת כלים כבדים וחומרי עבודה מכל סוג, עד למציאת פתרון וסיכום עם הואקף שימנע כל פגיעה בארכיאולוגיה בעתיד.

ב.      למנוע הוצאת עפר, אבנים, שפכים, וממצאים מכל סוג, עד שיתאפשר פיקוח אמיתי יעיל צמוד שוטף ומלא של רשות העתיקות בכל הקשור לארכיאולוגיה בהר הבית.

ג.       לפתוח באופן מלא וחופשי את כל מתחם הר הבית, לביקור וסיקור שוטף ומלא של       התקשורת הישראלית והבינלאומית.

ד.      להציב פקח קבוע של רשות העתיקות, שיעקוב באופן יומיומי אחר הנעשה בהר הבית

 

5.       אנו מבקשים להיפגש עמך בנושא בדחיפות.

 

                                                              בכבוד רב

  

טדי קולק      חיים גורי      א.ב.יהושע      יזהר סמילנסקי      יהודה עמיחי      פרופ. אבי רביצקי              

                                                       

 

 דר. גבריאל ברקאי *         עו"ד דר. שמואל ברקוביץ             מיכאל גל           אלוף מיל. מאיר דגן

 

                                                                                                                                                                                                                             אלוף מיל. צביקה זמיר    אלוף מיל. שלמה להט (ציץ)     אלוף מיל. יצחק חופי      דר.אילת מזר *

 

 

עו"ד ישראל כספי         אלוף מיל. יורם יאיר (ייה)           פרופ. אהוד נצר *            דר. אורית צור

 

לוט: דף רקע, והעצומה הציבורית.            *  ארכיאולוג/ית

 

 

הועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית : 

רח. רבי עקיבא 54 הרצליה (כספי)

טל. 09-9541019  טל.פקס: 09-9571788

 

 

 

 

 

1.