Site under construction

אחד האתגרים המרכזיים של פרויקט סינון העפר מהר הבית הוא התמודדות עם ממצא שנתגלה לאחר שכבר הוצא מהקשרו. דבר זה מקשה ביותר על מלאכת זיהוי ותיארוך הממצאים. בנוסף לכך, אופיו הרצוץ והשבור של הממצא מעצים עוד יותר את הקושי במלאכה זו. עם זאת, את מרבית הממצאים אנו מצליחים לזהות ולתארך באמצעות שיטות טיפולוגיות, שבהן הממצא מושווה לממצאים דומים שנתגלו בהקשר ברור באתרים ארכיאולוגים אחרים. היכולת לעשות שימוש בשיטה זו דורשת ידע והכרות רבה עם התרבות החומרית של ירושלים וארץ ישראל לאורך התקופות. אך עדיין ממצאים רבים מזוהים רק חלקית ואחרים נותרים בגדר תעלומה.

יש לציין שגם בחפירות ארכיאולוגיות רגילות, הארכיאולוגים נאלצים להתמודד עם בעיה דומה, אם כי בהיקף קטן בהרבה. ממצאים רבים שאינם באתרם מתגלים בהקשרים של מילויים, סחף הצטברויות של עפר וכדומה. לרוב הארכיאולוג החופר נעזר בעמיתים למקצוע אשר מתמחים בתחומים ובתקופות שונות, ובעזרתם הוא מבצע את מלאכת הזיהוי והתיארוך של כלל הממצא.

במקרה של המחקר הנדון, מכיוון שזהו החומר הארכיאולוגי היחיד אשר מקורו מתוך הר הבית ונגיש למחקר ארכיאולוגי, הגענו למסקנה שעלינו להרחיב את יכולת הזיהוי של הממצא על ידי העזרות באנשים מלומדים מכל רחבי העולם באמצעות המדיה האינטרנטית.

באתר זה יועלו מידי פעם תצלומים של ממצאים שעדיין חסרים לנו ידיעות אודותם. ניתן לצפות בממצאים על-פי צורות מיון שונות ולבצע חיפושים על-פי סוג הממצא, החומר ממנו עשוי, תיארוך משוער ואופנים נוספים.

הגולשים באתר אשר יגלו ממצאים המוכרים להם ממקומות אחרים, יוכלו להוסיף את הערותיהם, ואף לנהל דיונים עם מגיבים אחרים. גולשים אשר יספקו מידע שיהיה עזר משמעותי לזיהוי הממצא, יוזכר שמם בפרסום הממצא בדו"ח הסופי של הפרוייקט.

התנצלותנו כלפי גולשי האתר אשר אינם דוברי השפה האנגלית על כך שהאתר אינו מותאם גם לדוברי עברית. על מנת שהתגובות באתר יהיו קריאות ונגישות לציבור רחב ככל האפשר, בחרנו שלא לערבב בין השפות. גולשים אשר אין ביכולתם לכתוב באנגלית ובכל זאת ירצו להוסיף את הערותיהם לממצאים השונים, מוזמנים לעשות זאת בקצרה בעברית, ועורכי האתר, בהתאם לזמן העומד לרשותם ובהתאם למידת התרומה של תוכן התגובה, יוכלו לבחור לתרגמה לאנגלית.

הערה חשובה: כל התמונות המפורסמות באתר הינם מוגנות בזכויות יוצרים. כל הזכויות לפרסום מדעי וכל פרסום אחר של התמונות, הינם של גבריאל ברקאי ויצחק דבירה, העומדים בראש הפרויקט בחסותה המדעית של אוניברסיטת בר אילן.

אתר זה נבנה על-ידי אראל סגל-הלוי.