שבר רעף עם טביעה מלבנית של הלגיון העשירי “פרטנסיס”, המאה השנייה או השלישית לספירה. הלגיון העשירי הובא ליהודה בשנת 66 לספירה לצורך דיכוי המרד הגדול של היהודים ברומאים וחייליו הם שהחריבו את בית המקדש השני. שרידים שניתן לקשרם לפעילות חיילי הלגיון העשירי בקרבת הר הבית נתגלו בחפירות הכותל הדרומי ובאזור הגן הארמני מדרום למצודת דוד. חיילי הלגיון הקימו בתי יוצר בסביבת ירושלים לצורך הכנת רעפים, צינורות ולבנים.