שבר סורג של כנסייה מעוטר דגמים צמחיים, התקופה הביזנטית, שיש (אבן לא מקומית). שבר זה מצטרף לפריטים אדריכליים וממצאים נוספים המעידים על קיומם של מבני דת נוצריים על הר הבית בתקופה הביזנטית; זאת בניגוד לדעה שהיתה רווחת במחקר לפיה הר הבית עמד בשיממונו בתקופה זו.