מקטע מפסיפסי הזכוכית בתוך כיפת הסלע וצילום תקריב של שילוב הגוונים בפסיפס.