שחזור דגמי הרצפות מהתקופה הצלבנית עם שילוב אריחי האופוס סקטילה שנמצאו בפרויקט הסינון בתוך הדגם.