בולת עופרת עם כיתוב “הרפובליקה הלבנונית”. לאחר שנת 1943 בה הכריזה לבנון על עצמאות מהמנדט הצרפתי.