בולת עופרת בעברית, לאחר שנת 1967, מדינת ישראל. צד א’: “כשר”; צד ב’: “אצ” או “אע”.