קוביות משחק עשויות עצם ושנהב, מגוון תקופות. קוביות משחק מסוג זה מוכרות מתקופת הברונזה ועד לעידן המודרני. בחפירות סביב הר הבית התגלו קוביות רבות מהתקופה הרומית המאוחרת. בתקופה זו חוברה המשנה המציינת ש”המשחק בקוביא” פסול לעדות (סנהדרין ג ג).