נר שמן עשוי חרס, מסוג Large Candlestick Lamp (“נר מנורה”) עם עיטור גיאומטרי ושרידי פיח סביב החרטום. המאות השישית עד השמינית לספירה.