מקלות ברונזה מעוטרים ופשוטים. שימשו לתמרוקים ולמריחת כחל, ככלי רפואה וככלי רוקחות. כלים כאלו מוכרים באתרים רבים מהאלף הראשון לפנה”ס ועד לעת החדשה. הכלים השלמים על פי רוב ניתנים לזיהוי, אבל חלק גדול מהממצא כולל שברים מעוטרים של כלים אלו שלא ניתן לקבוע לאיזה שימוש יועדו.