בסינון נמצאו מעל למאה כדורי אבן וחרס מלוטשים ששימשו ככלי משחק למשחקים עם גומות, דמויי “מנקלה”. פריטים אלו לרוב לא נאספים בחפירות ארכיאולוגיות, או נמצאים בכמויות קטנות מאוד. עם זאת, לוחות משחק הכוללים סדרה של גומות חרוטות באבן, מתקופות שונות, מוכרים בכל רחבי המזרח הקדום ובאתרים רבים בארץ.