רבע שקל, שנת 70/69 לספירה, ברונזה. שנת ד’ למרד הגדול. נטבע בירושלים. צד א’: גביע וסביבו כתובת: “לגאלת ציון”. צד ב’: לולב אגוד בין שני אתרוגים.