האנשה של העיר קונסטנטינופוליס, 330 – 335 לספירה, ברונזה. נטבע בתסלוניקה בראשית ימי בית קונסטנטינוס. בצד א’: ראש חבוש קסדה וחנית; צד ב’: אלת הנצחון (ניקה) על חרטום ספינה.