אל-מנצור אל-חאכם באמר אללה, 996 – 1021 לספירה (386 – 411 להיג’רה), נטבע בסיציליה בשנת 395 להיג’רה, זהב. היה החליף הפאטימי שהכריז על עצמו כנביא וייסד את הדת הדרוזית בשנת 1017 לספירה. החריב את כנסיית הקבר עד היסוד בשנת 1009 לספירה, רדף את היהודים והנוצרים ונעלם באופן מסתורי בשנת 1021 לספירה.
צד א’: במרכז – الحاكم بامر الله \ امير المؤمنين; מסביב: بسم الله ضرب هذاالدينار بصقلية سنة خمس و تسعين و ثلثما ئة.
תרגום צד א’: במרכז – אלחאכם באמר אללה / אמיר המאמינים; מסביב: בשם אללה מטבע זה נטבע בסיציליה בשנת חמש ותשעים ושלוש מאות.
צד ב’: במרכז- محمد رسول الله \ على ولى الله; מסביב: لااله الاالله وحده لاشريك له محمد رسول الله على ولى الله.
תרגום צד ב’: במרכז – מוחמד שליח אללה / ועלי הנלווה לאללה; מסביב – אין אלוהים מלבדי אללה היחיד אין לו שותף איתו, מוחמד שליח האל ועלי הנלווה לאללה.