דניאר עשוי בילון (סגסגות כסף) של בלדווין השלישי, מלך ממלכת ירושלים הצלבנית בשנים 1143–1163 לספירה. בילון דינר, סגסוגת כסף. נטבע בירושלים.

צד א’: צלב וסביבו כתובת: BALDVINVS REX (בלדווין מלך)

צד ב’: מצודת העיר (מגדל דוד) וסביבה כתובת: DE IERUSALEM (מירושלים)