בלדווין השלישי, מלך ממלכת ירושלים הצלבנית בשנים 1143–1163 לספירה. בילון דינר, סגסוגת כסף. נטבע בירושלים. צד א’: צלב וסביבו כתובת: BALDVINVS REX (בלדווין מלך); צד ב’: מגדל דוד וסביבו כתובת: DE IERUSALEM (מירושלים).