אסימונים מעין אלו שימשו באירופה של ימי הביניים במאות ה־12 וה־13 כתחליף זול וקל להכנה בתקופה שבה עליית היקף המסחר הובילה למחסור במטבעות ברונזה, זהב וכסף. תחליף דומה לא שימש בעולם האסלאמי ולכן מציאתו בהר הבית עשויה להיקשר לפעילות הצלבנית במהלך המאה ה־12, בדגש על האבירים הטמפלרים שהפכו את חציו הדרומי של הר הבית למפקדתם הראשית. אסימונים כאלו נמצאו באתרים רבים ברחבי ממלכת ירושלים הצלבנית. יתכן שבחלק מהמקומות שימשו גם לספירה וככלי משחק.

צד א': גלגל־מים בתוך מסגרת

צד ב': צלב בתוך מסגרת