מטבע 5 פראנק מזהב של נפוליאון השלישי, 1858, זהב, הקיסרות הצרפתית, נטבע בפאריז על ידי ז’אן ז’ק ברה (Baree).

נפוליאון השלישי, אחיינו של המצביא המפורסם נפוליאון־בונפרטה, הכריז על עצמו כקיסר בשנת 1851.

צד א’: Empereur Napoléon III – נפוליאון ה־3, קיסר; שמו של דזירה-אלבר באר, החרט הראשי של המטבעה הפאריזאית מופיע בתחתית.

צד ב’:  במרכז, מוקפף בזר זיתים: 5 Francs 1858. מסביב: EMPIRE FRANÇAIS – האימפריה הצרפתית.