מחמד החמישי, 1327 – 1336 להיג’רה (1909 – 1918 לספירה), סגסוגת נחושת וניקל
מונה לסולטן לאחר הפיכה צבאית שנישלה את אחיו, עבד אל-חמיד השני.
הצטרף במלחמת העולם הראשונה לכוחות גרמניה ואוסטריה כנגד מדינות ההסכמה.
צד א’: טוגרה (סמל הסולטן ותאריו) בתוך זר. מימין: رشاد; מתחת: سنة ٤ ; מסביב: حريت \ مساوت \ عدالت.
צד ב’: במרכז – ٥ باره; מסביב: ضرب في دولت عثمانيه قسطنطينية ; בתחתית: ١٣٢٧.