משקולת ארבעה שקלים יהודאיים, אבן גיר עם תיקון עופרת. יהודה, סוף מאה שמינית עד ראשית מאה שישית לפנה”ס, ימי בית ראשון. תיקון העופרת בולט ולכן נראה שלא היה זיוף אלא התאמת משקל חסר. צורת המשקולת כיפתית ובאחד מצדדיה חריטה של ארבעה קוים. זו אינה דרך הכיתוב המקובלת בכדי לציין את מידת המשקולת, שלרוב נעשה בספרות מצריות (היראטיות).