משקולת זכוכית “אימפריאלית” מהתקופה הביזנטית לשקילת מטבעות זהב. הטבעה של 3 דמויות קדושים ומונוגרמה בצורת צלב השייכת לקיסר תיאודוסיוס ה־III, תחילת המאה השמינית לספירה. סוג הזכוכית וההטבעה על המשקולת זהים למשקולות מאירופה ויתכן שנטבעו באותו בית יוצר.

משקולות נוספות, בעלות צורת ‘חבית’ או מרובעות עם שוליים זוויתיים, מתחילות להופיע בתקופות אלו והופכות לנפוצות מאוד בתקופות האסלאמיות. בתקופות האסלאמיות נועדו המשקולות לשקילת דירהם כסף ודינר זהב. על משקולות אלו מופיע פעמים רבות סימן “עין הציפור” – עיגול ובמרכזו נקודה. בנוסף למשקולות ה’חבית’, נפוצו בתקופות האסלאמיות משקולות רבועות, רבות מהן נושאות כתובת בת מילה אחת. עם זאת, המוכרות ביותר הן משקולות זכוכית. אלו החלו לשמש בתקופה הביזנטית והפכו לנפוצות מאוד בתקופה הפאטימית עד הממלוכית. בתקופה האסלאמית שימשו לשקילת דינרי זהב ובדומה למטבעות, נכתבו עליהן שם השליט ותאריו, ערך המשקולת והשנה.