שבר משקולת זכוכית עם כיתוב, לשקילת מטבעות זהב. התקופה האסלאמית. ככל הנראה שקלה דינר אחד

בסוף התקופה העות’מאנית מקובלות באזור מערכות משקל שונות בין הערים הצפוניות, כגון עכו, חיפה וערי הגליל; הערים הדרומיות, כגון ירושלים, שכם, יפו ושומרון; וחברון שהחזיקה מערכת משקל עצמאית. על אף השימוש באותם מונחים (רוטל, אוקיה וקנטר), משקלם בפועל היה שונה והדבר יצר בלבול רב בשווקים. במיוחד התלוננו על כך היהודים. רבים מהם הגיעו זה מכבר מארופה והיו מורגלים בשיטה המטרית האחידה, כך שהתקשו מאוד עם ריבוי השיטות והמשקלים. עם כינון המנדט הבריטי, בסדרה של פקודות, החל מסוף שנות ה-20, ניסו הבריטים לבטל את הבדלי השקילה ולהחיל את השיטה המטרית על כל שטח המנדט, אך הקושי בשליטה על האוכלוסיה הכפרית המפוזרת גרם לכך שרק לאחר כינונה של מדינת ישראל, הושלם המעבר לשיטה המטרית בכל הארץ.