ראש חץ דמוי עלה, המאה העשירית לפנה”ס, ברונזה. הר הבית של ימינו מכסה חלקים מקרית השלטון של ימי בית ראשון. על כן, ראש החץ לא בהכרח מגיע ממרחב בית המקדש, ויתכן שמקורו במבנה אחר באזור. למידע נוסף