ראש חץ “חודר שריון” מהתקופה הצלבנית, ברזל. ראש החץ הוא בעל חתך מרובע והוא כבד יחסית לראשי החץ הקדומים.