סיכות רכיסה לפריפת הבגד (FIBULAE) עשויות ברונזה, תקופות שונות.