יומן רשת (בלוג) זה מיועד לספק מידע נוסף אודות פרויקט סינון העפר מהר הבית, מעבר לזה המופיע באתרים אחרים הקשורים לפרויקט. ביומן הרשת יופיעו עדכונים שוטפים על התקדמות המחקר ונושאים אחרים הקשורים לפרויקט כגון:
• התפתחויות באתר הסינון בגן לאומי עמק צורים
• צוות העובדים באתר ואירועי הוואי
• קבוצות מתנדבים מבקרים באתר וביקורים מיוחדים
• חידושים במחקר הארכיאולוגי וההיסטורי של הר הבית
• עדכונים אודות הרס העתיקות בהר הבית

תגובות והערות לעורך ניתן לשלוח באמצעות הכתובת: contact@tmsifting.org . תגובות אחרות ניתן להוסיף באמצעות טופס התגובות בסופו של כל פוסט.