שבר ידית קנקן מלכותי מן המאה השמינית לפנה”ס. על הידית טביעת חותם (שבורה) של סמל מלכותי דו־כנפי שמעליו נכתבה התיבה “למלך”. לצידה של הטביעה מופיעה חריטת מעגלים חד־מרכזיים שנעשתה לאחר הצריפה. טביעות “למלך” מוכרות בכל רחבי יהודה ומיוחסות לסוף המאה השמינית לפנה”ס. יש המייחסים אותן לפעולות ההכנה של המלך חזקיהו לקראת המרד באימפריה האשורית, יתכן כפעולות לריכוז או לפיזור סחורות כגון תבואה ויין. בעוד במסע האשורי (701 לפנה”ס) נפגעו ערי השפלה, לכיש, עזקה ותמנה, מרבית ערי ההר, ובהן ירושלים, לא נכבשו ולא עברו חורבן והקנקנים המשיכו לשמש בערים אלו. ליד הטביעה נחרתו מעגלים חד מרכזיים. נראה שבקנקנים אלו נעשה שימוש מנהלי של מיסוי.