ידית קנקן יין חתומה מהאי רודוס, המאה השניה לפנה”ס. בחותם מופיע סמל השושן, סמלה של האי רודוס, ומסביבו כתובת יוונית הנושאת את שמו של האפונימוס, ‘נותן השם’, שהיה הפקיד הממונה באותה השנה.