שבר צלמית של ראש אריה מהמאה השמינית לפנה”ס. ניתן להבחין בלסת התחתונה הבולטת, באוזניים המעוגלות הקטנות ובשרידי רעמה תחת האוזן. בין הצלמיות הרבות מתקופת הברזל שנתגלו בירושלים וסביבתה, רק מעטות מתארות חיות פרא.

למידע נוסף על מחקר שברי הצלמיות שנתגלו בהר הבית.