שבר כלי מזיגה עשוי חרס בדמות בעל חיים (זואומורפי), השתמר ראש החיה שפיה שימש כזרבובית הכלי ובגבו השתמר שבר של ידית הכלי. התקופה האומאית עד העבאסית הקדומה, המאות השביעית עד התשיעית לספירה. פריט זה אינו בהכרח פולחני, אך יש בו מן הסתירה מול איסור הדמויות שהאסלאם אימץ מהיהדות. (ראו דוגמאות שלמות מכלים מעין אלו באתר “אוצרות המדינה”)