חותם גדול עם שארית דיו, המאה ה-19 עד המאה ה-20. כיתוב: “וקף האסלאמי”.