כתבות נוספות בתקשורת על רצפת כיפת הסלע וממצא אריחי הריצוף מפרויקט הסינון

ישראל היום, צרות מתחת לשטיח

Jerusalem Post, Ongoing tensions over Temple Mount stoked by Jordanian-funded carpet

בשתי הכתבות ישנן שגיאות רבות, אז יש לקחת בערבון מוגבל את הנתונים שמופיעים שם.

הכתבה של נדב שרגאי בישראל היום היא כרגיל הכתבה המעמיקה ביותר מכל אלו שסיקרו את הנושא. אך גם בה יש מספר טעויות. האופוס סקטילה במערה בכיפת הסלע הוא כנראה ביזנטי-מוסלמי קדום, הציור במאה ה-19 הוא של צ'ארלס וילסון ולא וורן, והרצפה הצלבנית כנראה פורקה בשנת 1959.

בכתבה מרואיין גם מנהל רשות העתיקות החדש, ישראל חסון, וזו ההתבטאות הראשונה  שלו בתקשורת בנושא הר הבית. הוא מספק פרטים שעד כה נמנעו מלשתף את הציבור בהם.

כתבה שהופיעה בכל העולם על כיפת הסלע ופרויקט הסינון

סוכנות הידיעות AP פרסמה שלשום כתבה על החלפת השטיחים בכיפת הסלע, על הרצפות שנתגלו תחת השטיחים ועל הקשר לממצאים מפרויקט סינון העפר מהר הבית.

הכתבה מתמקדת בוויכוח על הפגיעה בעתיקות ולא בגילויים האחרונים שלנו על רצפת כיפת הסלע והקשר לרצפות שנתגלו כעת מתחת לשטיחים, למרות שהשקענו זמן רב עם הכתב על הנושא. מכל מקום, זו חשיפה חשובה והדבר יגביר את המודעות העולמית לגבי החשיבות של פיקוח על כל עבודה שמתרחשת במקום.

 http://news.yahoo.com/replacing-carpet-jerusalem-shrine-reveals-religious-rift-060057180.html

 

התפספסה הזדמנות היסטורית לתיעוד שרידים הארכיאולוגים חשובים ברצפת כיפת הסלע בהר הבית

בימים האחרונים התבצעו עבודות להחלפת השטיחים במבנה כיפת הסלע ובאורוות שלמה שבהר הבית. השטיחים ניתנו כתרומה מידי מלך ירדן. שלשום הוסרו השטיחים הישנים בכיפת הסלע ובמערה המסתורית שתחתיה. במסגרת העבודה גם תוקנו מספר רצפות וחלקם אף הוחלפו. העבודות נעשו ללא כל פיקוח ותיאום עם רשות העתיקות.

בפעם הראשונה עמדה בפנינו הזדמנות היסטורית לתעד באופן מדעי את הרצפות החשופות של המבנה החשוב הזה, אך כיום הונחו השטיחים החדשים וקלושים הם הסיכויים שרשויות הוואקף יאפשרו לחוקרים להסיר את השטיחים שוב בעתיד למטרות מחקריות. הסיבה המרכזית לכך שרשות העתיקות לא הייתה מעורבת בדבר היא שמשטרת ישראל לא טרחה לתאם ולעדכן אותה בנושא, והמידע הראשוני על כך הגיע לגורמים ברשות העתיקות מאתנו אתמול בצהרים. המשטרה גם השיבה בשלילה לבקשתנו לבקר במבנה כאשר הרצפה היתה עדיין גלויה לעין.

בין הממצאים שעלו בפרויקט הסינון ישנם יותר מאלף שברי מרצפות צבעוניות בצורות גיאומטריות שונות ששימשו ברצפות מפוארות החל מתקופת הבית השני ועד לתקופות המוסלמיות. טכניקת ריצוף זו מקורה באדריכלות הרומית ומכונה 'אופוס סקטילה'.

לאחרונה גילינו שפריטים רבים שיש בידינו מקורם ברצפה מיוחדת שנבנתה על ידי המסדר האגדי של האבירים הטמפלרים ששכן ופעל בהר הבית. הפריטים תואמים לדגמים שמופיעים ברישומים שנעשו על ידי חוקרים במאה ה-19 ובתיעוד חלקי של חוקרים אחרים. התיעוד שנעשה עד כה אינו מדוייק ואינו שלם, ונראה שיש בידינו דגמים נוספים שכלל לא תועדו. קיווינו שתיפול לידינו הזדמנות בעתיד לבחון את הרצפה המצויה תחת השטיחים בכיפת הסלע, והנה הזדמנות זו חמקה תחת ידינו. עם זאת, מספר תמונות פורסמו בדפי פייסבוק מוסלמיים, והמידע בתמונות אלו הוא חשוב ביותר ויש בו חידושים רבים, אך נראה שדווקא אותם דגמי ריצוף שחשובים עבור מחקרנו לא צולמו. מידע זה הנו בעל משמעות רבה עבור המחקר של הר הבית בתקופה הצלבנית.

מהתצלומים שפורסמו בפייסבוק מופיעים רצפות אופוס סקטילה במערה מתחת לכיפת הסלע. כלל לא היה ידוע לנו על כך שבמקום זה נעשה שימוש בשיטת ריצוף זו. נראה שהדגמים ברצפות אלו הנם בעלי משמעות סמלית, ויתכן שהם מכסים פתח/ים לחלל נוסף שאנו יודעים על קיומו מתיעוד של חוקרי המאה ה-19, אך איש לא דווח שנכנס ותיעד אותו. החלל מכונה בור הרוחות.

אפשר כמובן, לתאר את המקרה כאירוע של דבר של מה בכך, שכן בסך הכל מדובר בהחלפת שטיחים. מיותר לציין שכיפת הסלע עומדת במקום הקדוש ביותר לעם ישראל, מקומו של בית המקדש, וכמו כן, במקום בעל חשיבות וקדושה גם עבור הנצרות והאסלאם. כלומר, יותר ממחצית מאוכלוסיית העולם יש עניין במתרחש במבנה זה. לא יתכן שהחלטות על פעולות שיש בהן נגיעה לחשיפת מידע היסטורי רב משמעות ואף סיכוי לפגיעה במורשת ההיסטורית במבנה זה, יאושרו על ידי מספר קציני  משטרה בלבד, מבלי להתייעץ עם שורה רחבה יותר של גורמים הנוגעים בעניין.

ראו גם: מכתב שנשלח על ידי הוועד למניעת הרס עתיקות בהר הבית לראש הממשלה

אחת הרצפות המעוטרות שנחשפו בהסרת השטיחים בכיפת הסלע

אחת הרצפות המעוטרות שנחשפו בהסרת השטיחים בכיפת הסלע