יום: 5 באפריל 2017

תגובתינו להודעת ראש הממשלה מהיום – טרם גובש פתרון

– הודעה לעיתונות – בהמשך להודעת ראש הממשלה מהיום תגובתנו היא כי טרם גובש פתרון להמשך הסינון – הקמפיין הקורא לתמיכה ציבורית נמשך. בהודעת ראש הממשלה שהתפרסמה היום (5 לאפריל) נאמר כי "העבודות לסינון העפר מהר הבית יימשכו". למרות לשון…